Úvod / O studiu / Učební obory

Učební obory

Učební obory / 3 roky /

Základní informace o studiu

 • Délka studia: tříleté
 • Forma studia: denní
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Školné 0 Kč (s výjimkou oboru kadeřník – 850 Kč za měsíc, platí od školního roku 2023/2024 a pro žáky 1. ročníku - nové nástupy)
 • Možnost stipendia

Jak vás posuneme dál

 • Formativním přístupem k výuce
 • Slovním hodnocením
 • Individuálním přístupem
 • Týmovou prací
 • Praxí ve vlastních pracovištích školy
 • Spoluprací s úspěšnými lokálními podniky

Připravte se do praxe

Tříleté učební obory jsou orientované na konkrétní přípravu pro budoucí povolání. Studenti chodí střídavě jeden týden do školy a druhý na praxi.Přímo v budově školy je cvičná restaurace, kadeřnictví i prodejna (bufet). Studenti také absolvují několik profesních školení a kurzů.
Studium je zakončené závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné i ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Po jejím úspěšném zvládnutí obdrží studenti výuční list a jsou skvěle připravení do zvolené profese.

Absolventi mají možnost si doplnit maturitu tříletým navazujícím studiem v dálkové formě. Nabízíme i denní formu – čtyřleté maturitní obory, které lze po splnění podmínek začít studovat od druhého ročníku.

Napište nám

Toto pole je povinné!
Email není ve správném tvaru!
Telefon není ve správném tvaru!