Úvod /O Podřipské

O Podřipské

Studujte školu, která vás posune dál

Vize

Podřipská škola nabízí bezpečné, vlídné a podnětné prostředí, kde se kvalitně vyučuje, partnersky komunikuje a kde jsou studenti zodpovědni za vlastní vzdělávání.

Rozvíjejte se bez stresu

Bezpečné prostředí
Díky kvalitnímu hodnocení a přátelskému klimatu se u nás žáci cítí dobře.
U nás zakotvíte
Problémům aktivně předcházíme a umíme je řešit.
Otevřená atmosféra
Podporujeme ochotu žáků i učitelů stále se zlepšovat.

 

Podpoříme vás

Učebnice téměř zdarma
Studenti přispívají jen 10 %. K maturitnímu vysvědčení zprostředkujeme i certifikát Europass.
Prospěchová stipendia
Podle výsledků přispíváme až do výše školného. Na oborech kuchař-číšník a prodavač není školné vůbec.
Mezinárodní projekty
Studenty zapojujeme do vzdělávacích projektů a stáží v cizině.
 

Studujte školu, která vás posune dál

Soukromá Podřipská škola se od roku 1992 zaměřuje na oblast služeb a podnikání. Už v roce 2009 získala osvědčení o poskytování kvalitního vzdělávání od Sdružení soukromých škol ČR. 

Mise, hodnoty a cíle

  • Ke studentům přistupujeme individuálně
  • Objevujeme a rozvíjíme jejich talenty
  • Pracujeme v menších skupinách a pohodové rodinné atmosféře
  • Cílíme na rozvoj klíčových kompetencí, podporujeme osobní rozvoj a sebereflexi
  • Rozvíjíme schopnost komunikovat a prezentovat výsledky
  • Fandíme spolupráci a týmovému přístupu
  • Klademe důraz na kreativitu a podnikavost
  • Učíme studenty stanovit si reálné cíle a skutečně jich dosahovat

Ing. Richard Červený

Ředitel školy a učitel odborných předmětů. Věří, že studium je efektivnější v přátelské atmosféře bez zbytečného stresu. Prosazuje partnerský přístup a vzájemný respekt mezi učitelem a studentem. Pravidelně se účastní mezinárodních vzdělávacích projektů a stáží v evropských školách.

Ing. Richard Červený