Úvod / Novinky / Rozhovor se zastupující ředitelkou na téma přijímací řízení

Rozhovor se zastupující ředitelkou na téma přijímací řízení

Přijímací proces na Podřipské

V tomto roce se žáci mohli nově hlásit na tři školy, které zapsali v preferovaném pořadí. Algoritmus, který ministerstvo školství spustilo na portálu dipsy.cz, umístil žáky na jejich nejvyšší prioritu, na kterou dosáhli svými výsledky u přijímacích zkoušek. Žáci se však už nemohli dodatečně rozmyslet, zda místo na první raději nastoupí na druhou nebo třetí prioritu. Řada škol v letošním roce celý přijímací proces maximálně zjednodušila a brala v potaz pouze výsledky jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny.

Povídala jsem si s paní Ing. Hanou Bílíkovou, zastupující ředitelkou, jak probíhal přijímací proces na Podřipské škole.

“Před pěti lety jsme ve škole začali zásadně měnit vzdělávání, které vyžaduje aktivní účast studentů. To nemusí vyhovovat každému. Proto jsme zavedli školní část přijímacího řízení, kde se snažíme rozklíčovat, zda přijatému studentovi bude tento způsob vzdělávání vyhovovat, zda se aktivně zapojí, zda bude pro něho přínosný a umožní mu stát se úspěšným absolventem se všemi kompetencemi pro kvalitní život.”

Kteří žáci jsou úspěšní u školní přijímací části?

“Ti, kteří mají zájem o vybraný obor, chtějí se aktivně zapojit do vzdělávání, jsou ochotni spolupracovat, nehledají důvody, proč něco nejde, a za své neúspěchy neviní druhé. Zpětnou vazbu berou jako dar, chybu jako ukazatel a překážku jako výzvu. Jsou to žáci, kteří chtějí na sobě pracovat, chtějí se posouvat a růst.”

Takže vás nezajímají znalosti matematiky a češtiny?

„Výsledky jednotné přijímací zkoušky musí mít váhu alespoň 60 %, 40 % může škola využít dle svého uvážení. Samozřejmě, že je pro nás důležité, jak uchazeč zvládá učivo základní školy. Ale o jeho motivaci ke studiu, předpokladům pro zvolený obor či chuti učit se novým věcem nám to moc neříká.“

Jak tedy vypadá školní část přijímací zkoušky?

„Zatímco řada škol proces zjednodušila, my jsme ho naopak rozšířili. V letošním roce jsme například se všemi uchazeči dělali osobní motivační pohovor. Nejen s uchazeči o maturitní obory, ale i se zájemci o učební obory kuchař-číšník a kadeřník.“

To musí být ale velice časově náročné.

„To ano. Měli jsme přes 200 uchazečů. Pohovory probíhaly dva týdny před tříčlennými hodnotícími komisemi. Každý pohovor trval přibližně 15 minut. Celkem 50 hodin pohovorů. A to nepočítám přípravu a následné vyhodnocení.“

Probíhají pohovory pro maturitní a učební obory stejně?

„U maturitních oborů probíhá pohovor nad předloženým portfoliem. To uchazeči dodali do konce února. Portfolio slouží k sebeprezentaci a pomáhá nám se s uchazečem seznámit, poznat jeho osobnost, schopnost písemného projevu a zodpovědnost s dodržením termínu a zadaných pokynů. Těší nás, že některé základní školy s portfoliem průběžně pracují a myslím, že je jen otázkou času, kdy bude portfolio standardním požadavkem přijímacího procesu. Učební obory kuchař-číšník a kadeřník portfolia předkládat nemusí, ale struktura pohovoru je podobná.“

Přijímačky na učební obory nebývají běžné. U videa z přijímacího procesu na obor kadeřník se na sociálních sítích objevily řady nechápajících komentářů. Jak to tedy vypadá u tříletého učebního oboru kadeřník?

„Kromě motivace ke studiu zjišťujeme i předpoklady pro výkon oboru. Taková jakoby talentová zkouška, při které vyučující odborného výcviku sledují, jak se umí uchazeč postavit k práci s vlasy. Dále píší jednoduchý test a malují. Kromě toho hodnotíme prospěch ze základní školy a již zmíněný osobní pohovor.“

To je velice komplexní přijímací zkouška. Mají maturitní obory také další část?

„Hodnotíme prospěch ze základní školy s váhou 10 %. Odlišnost je u kombinovaného lycea Střední21. Zde pohovor probíhá také v angličtině. Lyceum klade velký důraz na jazykové dovednosti a v angličtině míří minimálně na úroveň B2. Proto je důležité, aby startovní čára všech studentů byla alespoň A2.“

Pohovory v češtině, v angličtině, studium stovky portfolií, testy, talentovky, vysvědčení. Nabízí se troufalá otázka: Stojí to za to?

„Já věřím, že ano. Věřím, že je to investice do budoucna. Investice do žáků, kteří jsou ochotni přijmout odpovědnost za své vzdělání, za svůj život i za celou společnost a pro které může být právě Podřipská škola velkým přínosem.”