Úvod / Novinky / Odpovědní absolventi

Odpovědní absolventi

Podřipská škola na cestě k odpovědným občanům

Jednou z klíčových priorit Podřipské školy je poskytovat kvalitní vzdělání, které nejenom posiluje akademické dovednosti, ale také aktivně podporuje osobnostní rozvoj a občanskou odpovědnost. V této snaze jsme se zúčastnili série akcí zaměřených na podporu komunikace a výchovy k občanství.

Studenti kombinovaného lycea Střední21 se zapojili do inspirativní diskuze s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, což posílilo úsilí o výchovu zodpovědných a občansky angažovaných jednotlivců. V Domu u Kamenného zvonu v Praze bylo našim studentům umožněno vstoupit do konstruktivního dialogu o důležitých otázkách týkajících se lidských práv a podnítit své kritické myšlení a empatii.

Studenti 2. ročníku kombinovaného lycea se dále zapojili do projektu Daruj srdce realizovaného Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Jejich projekt sice nebyl nakonec podpořen, avšak díky jeho přípravě získali mnoho nových dovedností a zamysleli se nad významem dobrovolnictví. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Brožíkově síni Staroměstské radnice a bylo spojeno s neomezenou prohlídkou historických prostor radnice.

Další ročníky rozvíjely kompetence zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, když převzaly patronát nad kouskem země prostřednictvím projektu Patronát zaštítěným Skautským institutem. Podřipská škola získala do péče přírodní památku Dlouhé stráně u Martiněvsi a Sovici u Brzánek. Studenti vlastními silami ve spolupráci s odborníky pomáhají s péčí o tato místa. Budují si tak vztah ke svému okolí a získávají neocenitelné zkušenosti třeba tím, že musí vystoupit ze své komfortní zóny.

V adventní době se již tradičně naše škola zapojila do charitativní akce Krabice od bot, díky které se dostanou dárky i k dětem v tíživé sociální situaci. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet tříd a na sběrná místa Diakonie jsme odvezli 15 krabic plných dárečků.

V prosinci proběhla celoškolní beseda s Mladými diplomaty, jejímž cílem bylo přiblížit studentům aktuální dění na Ukrajině, zvýšit odolnost mládeže proti dezinformacím, podpořit kritické a analytické myšlení a zdůraznit přidanou hodnotu členství ČR v EU. Studenti si díky simulaci jednání Evropského parlamentu vyzkoušeli náročnost hledání kompromisních řešení.

Občanské kompetence rozvíjíme také díky studentskému parlamentu, kde byli zvoleni a jmenování noví zástupci pro tento školní rok. Plni nadšení, energie a odpovědnosti se pustili do práce. Jejich první akce se jim vskutku podařila. Zorganizovali vánoční sportovní turnaj pro celou školu.

Díky podobným iniciativám věříme, že Podřipská škola vytváří nejen akademicky schopné jedince, ale také občany se silným morálním kompasem a schopností účinně komunikovat a spolupracovat v rámci společnosti. Jsme hrdí na naše studenty, kteří se stávají nejen znalci svého oboru, ale také aktivními členy společnosti schopnými přispívat k pozitivním změnám.