Úvod / Novinky / Přelom školního roku na Podřipské škole

Přelom školního roku na Podřipské škole

Před prázdninami jsme se na Podřipské škole rozloučili sportovním projektovým týdnem. V první části studenti pracovali v týmech ve škole. Vylosovaný sport si museli nastudovat, zjistit pravidla a prezentovat ho v ostatních třídách. V druhé polovině týdne zorganizovali turnaje a v rámci předem daného rozpočtu zajistili ceny pro vítěze. Nakonec se turnajů zúčastnili, zapojili i vyučující a po udělení cen už je čekalo jen vysvědčení a zasloužené prázdniny.

Zatímco studenti odpočívali a nabírali síly na další školní rok, ve škole se pilně pracovalo. Po dlouhých letech se nám konečně povedlo vyměnit všechna okna, takže se zlepšila jejich obsluha i tepelné vlastnosti. Generálnímu úklidu a dílčím úpravám se nevyhnul ani školní bufet, který slouží jako tréninkové pracoviště. Je nyní prostornější a tedy příjemnější pro obsluhování. K dalším změnám došlo v prvním patře. Jelikož v září nastoupí (v pořadí druhý) první ročník kombinovaného lycea, potřebovali jsme další kmenovou učebnu. Úpravou počítačové třídy vznikla útulná, světlá učebna, kde zakotví méně početný druhý ročník kombinovaného lycea Střední21. Pořídili jsme další sadu Chrombooků a digitální mikroskop pro praktickou výuku.

Na konci prázdnin jsme přivítali nové vyučující a společně si všichni připomněli vize a cíle vzdělávání. Našim cílem je připravovat samostatné a zodpovědné absolventy. K tomu využíváme formativní hodnocení. Naši vyučující procházejí řadou školení, ať už interních, nebo od osvědčených institucí jako je JOB a EDULAB. Formativní hodnocení je pedagogický přístup, který se zaměřuje na průběžné sledování pokroku během učení. Jeho hlavním cílem je poskytovat zpětnou vazbu a podporovat aktivní účast studentů, což zahrnuje individuální podporu, zapojení do výuky a rozvoj dovedností. Formativní hodnocení průběžně monitoruje pokrok studentů a poskytuje jim konstruktivní zpětnou vazbu k podpoře jejich učebního procesu, což vede k efektivnějšímu učení.