Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

KVĚTEN 2013
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


5. 6. 2013

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

placka, 17kB Vážení přátelé,

předposlední úvodní slovo tohoto školního roku píši v čase nelehkém pro tuto zemi. Řeky, říčky a potoky se na mnoha místech vylily ze svých břehů a napáchaly velké škody. Naše škola byla přímo dotčena jen velmi okrajově. Voda zalila sklep, nefungoval elektrický proud ani plyn. Na několik dní proto musela být výuka přerušena. Co to ale je v porovnání s hůře postiženými lidmi, z nichž někteří přišli o to nejcennější, tedy svůj život. Pro měsíc červen nám nezbývá nic jiného, než zatnout zuby a dotáhnout školní rok do šťastnějšího konce. Přeji všem mnoho sil a pevné nervy.


Mgr. Richard Červený, ředitel školy


2. 5. 2013

DEN D
SE ZBYŇKEM
FROLÍKEM

NEWS-2012, 17kB Další z VIP workshopů v rámci projektu "Den D" proběhl dne 29. dubna 2013 ve firmě LINET spol. s r. o.. Ta se zabývá výrobou postelí pro zdravotnická zařízení a výrobou madrací. Po příjezdu do sídla firmy ve středočeských Želevčicích jsme byli přivítáni ředitelem firmy panem Ing. Zbyňkem Frolíkem. V průběhu workshopu nás seznámil se…

...pokračování


9. 5. 2013

METODIKA
PRŮVODCOVSTVÍ
V PRAXI

NEWS-2012, 17kB Několik posledních hodin metodiky jsme se připravovali na výlet do Prahy. Shromažďovali jsme informace, postřehy i zajímavosti, aby byl náš výklad co nejzajímavější. Spolu s „cestovní“ polovinou třídy 2 HCR jsme 25. dubna vyrazili do terénu. Přijeli jsme na hlavní nádraží a metrem jsme se dopravili na první zastávku, Staré zámecké schody, kde naše trasa začínala. Poté jsme vyšplhali na jejich vrchol, kde jsme se doslechli něco o Černé…

...pokračování


22. 5. 2013

POSLEDNÍ
MEETING
PROJEKTU LLW

news-2012, 17kB Dva roky uběhly jako voda a osud projektu Live - Learn - Work se naplnil. Podřipská škola měla tu čest účastnit se projektu v rámci programu Comenius již podruhé. Tentokrát se jednalo o akci, do které bylo zapojeno celkem 7 škol ze 7 zemí Evropy, resp. Asie (Turecko). Dvouleté snažení žáků a učitelů vyvrcholilo na meetingu v rumunském městě Falticeni. Na účastníky, včetně 2 žákyň a 2 vyučujících z Podřipské školy, čekal bohatý kulturní a vzdělávací program. Vzhledem ke třetímu slovu v názvu projektu byl meeting…

...pokračování
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.