Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

BŘEZEN 2013
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


2. 4. 2013

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

placka, 17kB Vážení přátelé,

vstupujeme do měsíce dubna, což znamená, že do konce školního roku zbývají 3 měsíce. Na začátku dubna se také rozbíhají nemilosrdná kola maturitní mašinérie. Náročná poslední fáze školního roku a finiš maturantů nebo třeťáků učebních oborů by měly být kompenzovány jarní optimistickou náladou. Tu nám nesmí zkazit stále zimní počasí nebo nevhodné chování v kolektivu. Vyzývám nás všechny. Chovejme se k sobě navzájem s úctou, snažme se o kamarádský přístup a optimismus.


Mgr. Richard Červený, ředitel školy


7. 3. 2013

DEN D
S MARTINEM
HAUSENBLASEM

NEWS-2012, 17kB Pokud dlouze přemýšlíte, jakou větou začnete článek o nesmírně zajímavé osobě jako je Martin Hausenblas, tak se není čemu divit. Je to totiž člověk, jehož osobní i profesní život napsal mnoho inspirativních kapitol. Podřipská škola měla to velké štěstí, že se o ně podělil s jejími žáky a to v rámci projektu Den D. Martin Hausenblas je podnikatel z Ústí nad Labem, kde vybudoval velmi úspěšnou firmu Adler, která obchoduje s reklamním textilem. V jaké fázi svého života se právě pan Hausenblas nachází a jaká cesta ho…

...pokračování


18. 3. 2013

KONFERENCE
V ŘECKU

news-2012, 17kB Ve dnech 11. - 13. 3.2013 se v rámci projektu Youth Olympics (Xenos) konala konference v Řecku. Workshopy probíhaly v Technologickém parku Lavrio poblíž Athén a účastnili se jich učitelé z 11ti států – z ČR, Itálie, Rumunska, Maďarska, Německa, Rakouska, Portugalska, Řecka, Nizozemska, Turecka a Švédska. Podřipská škola byla reprezentována paní učitelkou Šárkou Kubínovou. Každý účastník vystoupil s prezentací, ve které představil vzdělávací systém ve své zemi, zmínil jeho výhody a nevýhody, popsal organizaci a průběh…

...pokračování


27. 3. 2013

ÚSPĚCH NA
MEZINÁRODNÍM
VELETRHU
FIKTIVNÍCH FIREM

news-2012, 17kB Nejlepšího umístění v historii Podřipské školy dosáhli studenti třídy 4MOC. V dílčí kategorii o nejlepší elektronickou prezentaci obsadila naše fiktivní firma Kemp Labe, s.r.o. skvělé 5. místo mezi 36 tuzemskými konkurenty. Daleko cennější jsou ale nabyté zkušenosti z přípravy a samotné účasti na veletrhu. Jednalo se o mnoho hodin práce, ve které se uplatňovaly znalosti a dovednosti načerpané téměř ze všech předmětů za 4 roky studia. Zároveň se u studentů rozvíjely zcela…

...pokračování


29. 3. 2013

INFOGRAFIKA
NÁSLEDKY
KOUŘENÍ V ČR

news-2012, 17kB
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.