Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

ZÁŘÍ 2012
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


2. 10. 2012

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

20-let.png, 17kB Vážení přátelé,

dovolte mi vás přivítat v novém školním roce 2012 - 2013, který stále náleží do roku, kdy naše Podřipská škola slaví 20 let své existence. Podřipská škola si za tuto relativně dlouhou dobu vydobyla silnou pozici ve světě vzdělávání. Přesto na vavřínech neusíná a neustále na sobě pracuje. Dalo by se říct, že nejenom celoživotně vyučuje, ale hlavně se “celoživotně” učí. To by mělo samozřejmě platit i o každém z nás. Školou vše teprve začíná a my jsme rádi, pokud jste si vybrali právě Podřipskou školu.


Mgr. Richard Červený, ředitel školy


5. 9. 2012

SLAVNOSTNĚ
JSME ZAHÁJILI
ŠKOLNÍ ROK

zahajeni-2012, 17kB Když něco končí, tak něco nového začíná. Přesně tohle platí již několik století i o prázdninách a školním roce. 3. září v 9:00 to pro Podřipskou školu platilo již po 21. Pan ředitel vstoupil na pódium před žákyně, žáky, rodiče, prarodiče a pedagogy, aby je přivítal a uvedl do nového školního roku.

...pokračování


10. 9. 2012

ÚVODNÍ
KURZ
2012

uvodni-kurz-2012, 17kB Obec Srbsko v Českém Ráji se opět stala místem úvodního kurzu Podřipské školy. Prvačky a prváci odjeli druhý školní den poznávat nejenom krásy skal, ale hlavně své spolužáky a vyučující. Program se skládal ze zábavy i trošku vážnějších věcí, jako je školení bezpečnosti a ochrany nebo zjištění úrovně znalostí cizích jazyků. Všichni účastníci načerpali potřebné síly fyzické a mentální do svého nadcházejícího "boje" s vědomostmi, znalostmi, dovednostmi. Držíme jim palce a zároveň je vítáme na Podřipské škole.

...pokračování


15. 9. 2012

SVĚTLUŠKA
2012

svetluska, 17kB Žákyně a žáci Podřipské školy nemyslí jen na sebe, ale jsou ochotni pomoci i těm, kteří to potřebují. Důkazem je každoroční zapojení do charitativní akce Světluška. Studenti naší školy chodí po městě a prodávají náramky, tužky a další předměty. Z tohoto prodeje jsou pak realizovány prospěšné projekty pomáhající nevidomým. Děkujeme všem zapojeným žákům i těm, kteří si něco zakoupili.

...pokračování


25. 9. 2012

PŘEDÁNÍ
NETBOOKŮ

netbooky2012, 17kB Již druhý ročník maturitních oborů využívá ve výuce vlastní netbooky. Podřipská škola je jedna z mála středních škol v České republice, která poskytuje svým studentům výpočetní techniku a zapojuje ji aktivně do výuky. Jedná se o celý proces modernizace vzdělávání s čímž souvisí i úprava školních vzdělávacích programů. Ty nyní lépe odrážejí potřeby trhu práce a požadavky související s tzv. státní maturitou. Podřipská škola tak naplňuje jedno ze svých poslání neustále se zlepšovat a poskytovat vždy něco navíc.

...pokračování


26. 9. 2012

SPOLEČNÝ
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
SOUKROMÝCH
ŠKOL

ssscms, 17kB Chcete vědět, jak skutečně vypadá soukromá škola? Tak se za námi přijďte se podívat! Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 proběhne celorepublikový den otevřených dveří. To datum si zapište do diáře, protože budete mít jedinečnou šanci se dozvědět o všech přednostech našich škol. Ukážeme vám, jak má vypadat vztah „škola – rodina" a „učitel – žák". Naši učitelé, vychovatelé i ředitelé vám předvedou, jak probíhá individuální práce s každým jednotlivým žákem, jak se na soukromých školách posuzují žákovi schopnosti, znalosti a dovednosti. Seznámíte se s rodinným prostředím, které je na většině soukromých škol samozřejmostí – studenti oslovují vyučující křestními jmény, informace o činnosti školy dostávají žáci a rodiče přímo do svých e-mailových schránek. Leckde můžete i osobně zavítat do hodiny...

...pokračování


30. 9. 2012

ZÁVĚREČNÁ
KONFERENCE
Q-MOBIL

q-mobil, 17kB Projekt Q-mobil byl slavnostně zakončen závěrečnou odbornou konferencí v Drážďanech (27. - 28. 9. 2012). Zde byl představen nástroj, který vznikl v průběhu dvou let. Tento nástroj má za cíl zlepšit, zkvalitnit a ulehčit tzv. mobility. Mobilita je v tomto případě myšlena jako mobilita pracovní nebo studijní. Příkladem je to, když student vyjede do zahraničí na stáž pracovní či studijní a tam studuje, resp. pracuje v místní firmě potažmo škole.

...pokračováníSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.