Pokud se Vám tato pozvánka nezobrazila správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

ČERVEN 2011
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


4. 7. 2011

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Vážené kolegyně, kolegové, žákyně, žáci, přátelé,

jsme na konci. Máme před sebou dva měsíce bez školní docházky. Odpočiňte si, načerpejte síly, aby jste mohli v září vstoupit do školy s širokým úsměvem na tváři. Děkuji všem za pracovní nasazení před i za katedrou, blahopřeji úspěšným, těm méně úspěšným pak přeji více štěstí a trpělivosti při každodenní práci. Těším se na společné setkání při zahájení školního roku 2011 / 2012. Předtím si ale plně užívejte letních dnů a radovánek.

Váš ředitel Podřipské školy


23. 6. 2011

CYKLO
A TURISTICKÝ
KURZ

primavera, 17kB Týden od 13. do 17. června se na Podřipské škole nesl v duchu turistiky. Nejodvážnější studentky a studenti vyrazili do Peruce, kde rozbili svůj základní tábor cykloturistického a turistického kurzu. Již samotná cesta byla sportovním výkonem, protože se vyrazilo tzv. na „vlastní pohon“. V dalších dnech se podnikaly výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Volný čas mnozí vyplňovali nutným odpočinkem nebo dalšími doplňkovými sporty (stolní tenis, nohejbal apod.). Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků na „táborovém“ ohni. I přes některé zdravotní peripetie v podobě puchýřů a jinak otlačených nohou považujeme kurz za velmi vydařený.

...pokračování


24. 6. 2011

NOVÁ
MATURITA
2011

primavera, 17kB Letos poprvé se maturitní vysvědčení předávalo na základě tzv. státní maturity. Nová maturita se stala žhavým tématem v médiích i v politice. Bylo řečeno mnohé, každý by se skoro mohl považovat za odborníka pro způsob a organizaci zakončování střední školy. Nicméně s realitou se museli vypořádat především sami maturanti. Ti byli hozeni tzv. do vody a čas k naučení se plavat byl velmi krátký, resp. čas na změnu plaveckého stylu nebyl dostatečný. Narážím tím na jinou koncepci testů společné části, která neodpovídala běžně zadávaným testům na většině středních škol. Toto mohl být jeden z problémů pro maturanty. Další hrozbou byla nutná volba mezi zkouškou z cizího jazyka a matematiky. Zde se už dostáváme do hlavního bitevního pole. Před konečným rozhodnutím o schválení nové maturity neměla většina maturantů SOŠ v úmyslu vybrat si zkoušku z matematiky nebo cizího jazyka.

...pokračování


30. 6. 2011

FOTKY
MĚSÍCE
ČERVNA

Třídy 2010 - 2011 Cyklokurz 2011 Punk v Galerii
Předávání vysvědčení 2011 Předávání výučních listů 2011 Další fotky na Facebooku


PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ
PRÁZDNINY

easter, 17kB


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.