Pokud se Vám tato pozvánka nezobrazila správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

DUBEN 2011
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


29. 4. 2011

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Vážené kolegyně, kolegové, žákyně, žáci, přátelé,

předposlední úvodní slovo tohoto školního roku píši v den, kdy studenti třídy 4MOC pracují na své písemné maturitní práci a studenti dálkového studia ze třídy 3PA se zamýšlí nad praktickou maturitní zkouškou. Všichni věříme ve vybojování vítězství v bitvě zvané maturita, letos poprvé na poli státním. Absolventi školy si musí uvědomit, že získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení ještě neznamená konec války, ale teprve dílčí úspěch v životě, ve kterém musíme neustále usilovat o co nejlepší výsledky. Přeji Vám ať se vše daří, užívejte si školy i svého volného času.

Váš ředitel Podřipské školy

více o newsletteru


12. 4. 2011

EXKURZE
DO OSVĚTIMI

primavera, 17kB V rámci hodin občanské nauky, dějepisu a geografie navštívili studenti Podřipské školy koncentrační tábor v polské Osvětimi. Odjezd byl naplánován na sedmého dubna v půl čtvrté ráno. I přes velmi brzkou hodinu se v čas sešli všichni studenti i pedagogové. Cesta autobusem probíhala, až na drobné komplikace, bez problémů, takže jsme ve 13:00 úspěšně dorazili k branám tábora. Studenti byli rozděleni na dvě skupiny a pod dohledem zkušených průvodců začala nejprve prohlídka tábora Osvětim-Březinka, která trvala téměř dvě hodiny. V této části expozice byli studenti nejvíce zaujati ruinami plynových komor, ale také tzv. baráky, ve kterých vězni bydleli. Sami se navíc ptali na různé historické souvislosti a další zajímavosti spojené se životem v táboře.

...pokračování


19. 4. 2011

HEKTICKÝ
TÝDEN NA
PODŘIPSKÉ
ŠKOLE

anglie, 17kB Snad nikdo nemohl říct, že by se minulý týden nudil. Pokud ano, tak určitě nebyl na Podřipské škole. Projektový týden, akce pro žáky 4. tříd základních škol, projekt Krok za krokem nebo příprava na závěrečné zkoušky kadeřnic. To jsou události, které ovlivnily chod školy a to velmi pozitivně. Tradiční součástí každého pololetí je tzv. projektový týden. Studenti se rozdělí do týmů, ve kterých vypracovávají zadaný úkol. Výsledky své práce pak v pátek prezentují před publikem, jenž je zároveň porotou určující, jaký tým se s výzvou popasoval nejlépe. Novinkou tohoto projektového týdne bylo to, že se týmy utvořily napříč ročníky i obory.

...pokračování


28. 4. 2011

ZAČÁTEK
SPOLUPRÁCE
S UJEP

fb-ul.png, 17kB Soukromá podřipská střední odborná škola a SOU o.p.s. navázala spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání při Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Prvním hmatatelným výsledkem bude nabídka pro vyučující, kteří si chtějí nebo musí doplnit své pedagogické vzdělání. Více informací uvěřejníme v blízké době na webových stránkách školy.


29. 4. 2011

BARMANSKÝ
KURZ

barman-2011.jpg, 17kB Barmanský kurz je pevnou součástí výuky oboru kuchař – číšník již několikátý školní rok. Jedná se o jeden z tradičních vrcholů pomyslného trojúhelníku gastronomických kurzů: vykrajování ovoce a zeleniny – studená kuchyně – barmanský kurz. Pod vedením zkušeného lektora pana Bc. Radima Janouška z institutu Bar High si žákyně a žáci 2. ročníku osvojovali dovednosti práce za barem. Jejich snažení vyvrcholilo závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném zvládnutí obdrželi certifikát s mezinárodní platností. Barmanský kurz je zařazen do školního vzdělávacího programu s cílem rozšíření znalostí
a dovedností, které pomohou absolventům při vstupu na trh práce.


29. 4. 2011

FOTKY
MĚSÍCE
DUBNA

Dusy-školení Projektový týden - duben 2011 Etiketa pro ZŠ
Anglie 2011 - II Osvětim 2011 Veletrh FF 2011 - foto


29. 4. 2011

KVĚTNOVÉ
UDÁLOSTI

easter, 17kB

Pro aktuální informace o nadcházejících událostech sledujte školní webové stránky nebo...

kalednář událostí


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.