Pokud se Vám tato pozvánka nezobrazila správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

ÚNOR 2011
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


28. 2. 2011

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Vážené kolegyně, kolegové, žákyně, žáci, přátelé

zima se už začíná s námi pomalu loučit a my v březnu přivítáme jaro. K rychlejšímu odeznění zimní nálady přispěl fakt, že se poprvé v historii školy zrušil lyžařský výcvik z důvodu nezájmu žáků. Tohoto vývoje velmi lituji a nepovažuji jej za správný. Každý by se měl zamyslet nad svým žebříčkem hodnot, kde by neměly být umístěny na vyšších příčkách takové jevy, jako je nezájem, lenost, pohodlnost nebo preference kouření a dalších zlozvyků nad sportem, rozšířením si obzorů apod..
Velmi pozitivní událostí v měsíci únoru byl ples 4MOC, který důstojně reprezentoval naši školu. Doufám, že se v podobném duchu ponesou i nadcházející březnové akce a snadněji tak překonáme tzv. jarní únavu.

Hezké čtení Vám přeje Mgr. Richard Červený.

více o newsletteru


18. 2. 2011

WORLD
OF BEAUTY
& SPA

world_of_beauty2011, 17kB Dne 18.2. 2011 se žákyně 1. a 3. ročníků oboru kadeřník zúčastnily 11. Mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu WORLD OF SPA Jaro. Veletrh byl zaměřen na nové trendy v kadeřnických a kosmetických oborech, zkrášlování, modelaci obličeje i postavy a zdravého životního stylu. Vystavovatelé představili více než 300 značek. Žákyně shlédly řadu soutěží, prezentací, módních vizážistických i kadeřnických show.

Autorky: Marta Mühlbachová, Jitka Vilánková


25. 2. 2011

PLANETA
ZEMĚ 3000

planeta_zeme.jpg, 17kB V pořadí již 7. díl projektu „Planeta Země 3000” se uskutečnil 25. února v roudnickém kulturním domě Říp. „Planeta Země 3000” je populárně naučný, přírodovědně-zeměpisný vzdělávací projekt určený žákům ZŠ a SŠ. 100 žákyň a žáků Podřipské školy měli možnost shlédnout multimediální projekce fotografií třemi projektory v kombinaci s video-projekcemi, autentickými zvuky, hudbou a živými komentáři. Jak název napovídá, tak tento díl byl zaměřen na poznání České republiky. Studenti získali materiály využitelné ve výuce (pracovní listy pro učitele a studenty, plakáty, prospekty) a doplnili si všeobecný přehled o své vlasti. Velký význam měla akce pro výuku cestovního ruchu, zeměpisu cestovního ruchu, hospodářského zeměpisu, občanské nauky a dalších předmětů.

Autor: Mgr. Jan Wüsnch


21. 2. 2011

PŘEDNÁŠKA
O DROGOVÉ
PROBLEMATICE

drogy-prednaska.JPG, 17kB Dne 21. 2. 2011 uspořádala Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. v Roudnici nad Labem ke svému dvacetiletému výročí od založení školy další vzdělávací seminář pro ředitele škol, výchovné poradce, ale také pro širokou odbornou veřejnost. Tentokrát jsme přivítali pana plk. Mgr. Břetislava Brejchu z Národní protidrogové centrály v Praze. Ten všechny účastníky přednášky seznámil velice poutavou a srozumitelnou formou s nejdůležitějšími otázkami drogové problematiky. Své závěry shrnul do čtyř základních okruhů problémů: šlo o aktuální stav drogové scény v ČR, implementaci návykových látek do školních řádů, rozbor konkrétních příkladů z praxe s návodem jak postupovat a doporučení k testování návykových látek ve školním prostředí (proč, kdy a jak testovat - praktické postupy).

více informací o projektu


26. 2. 2011

FOTKY
MĚSÍCE
ÚNORA

Přednáška - protidrogová prevence Kadeřnice - školení 2011 Kadeřnice-zkoušky-leden-2011


26. 2. 2011

HLEDÁME
ABSOLVENTY

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Hledáme všechny absolventy Podřipské školy. Příští školní rok bude jubilejním dvacátým v historii školy. Chceme se proto ohlédnout do minulosti a propojit ji s budoucností. Plánujeme společenské a jiné akce pro bývalé i současné žáky. Prvním krokem je získání kontaktních údajů, proto prosíme o vyplnění kontaktního formuláře. Pokud se setkáte s někým z absolventů, tak mu neváhejte říct o této možnosti, děkujeme.

Pro absolventy


28. 2. 2011

BŘEZNOVÉ
UDÁLOSTI

vlajka-velka-britanie-200, 17kB Lyžařský kurz byl bohužel zrušen. Na druhou stranu se pojede na poznávací zájezd do Anglie. Na konci března se uskuteční mezinárodní veletrh fiktivních firem. To jsou ty nejdůležitější akce třetího měsíce. Pro další informace sledujte školní webové stránky nebo školní kalendář.

Kalednář událostí


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.