Pokud se Vám tato pozvánka nezobrazila správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

ŘÍJEN 2011
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


31. 10. 2011

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Vážení přátelé,

ani jsme se nenadáli a školní rok již ukrojil ze své délky jednu pětinu. Máme za sebou řadu akcí i mnoho každodenní práce. Podřipská škola se prezentovala na výstavách středních škola v Litoměřicích a Mělníku, uspořádali jsme den otevřených dveří na náměstí a věnovali se také projektové činnosti. Proběhl tradiční projektový týden, uskutečnila se první schůzka projektu Live - Learn - Work, školilo se v rámci projektu Krok za krokem, testovalo pomocí nástroje Vektor, hostili jsme také partnery z projektu Pro-Learn. Pozvání Podřipské školy přijal podnikatel a odborník na cestovní ruch pan Tomio Okamura. Jeho přednáška byla jak po odborné, tak i po motivační stránce velmi přínosná. Měsíc říjen by se dal označit za velmi plodný. Pevně doufám, že se studenti nenudili a ze všeho si vzali nové zkušenosti, znalosti a dovednosti.
V následujícím měsíci nás čeká opět spousta aktivit a to mimořádných i těch zcela běžných. Více si přečtěte ve školním newsletteru.

Váš ředitel Podřipské školy


6. 10. 2011

TOMIO OKAMURA
NA PODŘIPSKÉ
ŠKOLE

newsletter, 17kB Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. si uvědomuje nutnost spolupráce s tzv. sociálními partnery (zaměstnavatelé - firmy, rodiče, rodiny, organizace, státní úřady apod.), ke kterým se řadí také významní a úspěšní podnikatelé, jako je pan Tomio Okamura. Bylo velkou ctí pro Podřipskou školu, že mohla přivítat tuto známou osobnost v rámci školní akce. Přednáška pana Okamury byla rozdělena do dvou polovin. První se věnovala tématu cestovního ruchu, druhá se snažila odpovědět na otázku, jak se stát úspěšným. Obě části jsou velmi úzce spojeny, ať již s odborností studentů, tak také s jejich motivací k dalšímu studiu a životu.

Autor: Richard Červený


24. 10. 2011

KROK ZA
KROKEM
NA PODŘIPSKÉ
ŠKOLE

news, 17kB Začátkem ledna 2011 začala naše škola realizovat projekt „Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu“ aneb Krok za krokem, který byl finančně podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je posílení mezioborových vazeb žáků a zlepšení jejich odborné a praktické přípravy na budoucí povolání.

...pokračování


25. 10. 2011

PROJEKTOVÝ
TÝDEN

primavera, 17kB Přednáška pana Okamury se konala ve čtvrtek 6. října. Své nově nabyté znalosti si mohli žákyně a žáci Podřipské školy vyzkoušet ihned následující týden v němž proběhl tzv. projektový týden. Ten má velkou tradici a své pevné místo v kalendáři Podřipské školy. Studenti během pěti dnů zpracovávají různá témata tak, aby si procvičili, získali klíčové kompetence nutné pro vstup a uplatnění na trhu práce. Pracuje se ve skupinách, každý je zodpovědný za svůj přínos k celkovému výsledku týmu a samotný výsledek je prezentován v českém i anglickém jazyce před publikem.

Autor: Richard Červený


26. 10. 2011

PROJEKT
LIVE-LEARN-WORK

news, 17kB Minulý měsíc jsme Vás informovali, že Podřipská škola uspěla ve své žádosti o nový projekt v rámci evropského programu Comenius. Projekt Live – Learn – Work má za sebou již první pracovní schůzku v polském městě Lodž, kde spolupráce s dalšími šesti partnery dostala konkrétnějších obrysů. Pro naše město a Podřipskou školu je důležitá zpráva, že druhý projektový meeting proběhne na začátku prosince v Roudnici nad Labem. Bude to skvělá příležitost, jak prezentovat části Evropy tradice, zvyky, historii i současnost České republiky, Roudnice nad Labem, Podřipska a to prostřednictvím studentů Soukromé podřipské střední odborné školy a středního odborného učiliště o.p.s.

Velkým úspěchem je to, že ze všech návrhů na projektové logo, byl vybrán náš, resp. Moniky Loužecké ze 3MOC. Monice gratulujeme.

...více o projektu


31. 10. 2011

LISTOPADOVÉ
UDÁLOSTI

fall2011, 17kB

Co nás čeká...? Den otevřených dveří, pedagogická rada, schůzka s rodiči, oslavíme státní svátek Den boje studentů za demokracii.

Pro další aktuální informace o nadcházejících událostech sledujte školní webové stránky nebo...

kalednář událostí


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.