Pokud se Vám tato pozvánka nezobrazila správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

11/2010
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


26. 11. 2010

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Vážení přátelé,

rok 2010 stojí před svou poslední dvanáctinou a my se ohlížíme zpátky do listopadových událostí. Byl to opět velmi rušný měsíc plný různých aktivit. 17. listopadu jsme oslavili státní svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii. Tento den si nepřipomínáme pouze výročí sametové revoluce z roku 1989, ale také události, které byly podnětem ke studentské aktivitě. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen jako Mezinárodní den studenstva, a to díky připomínce tragických událostí z Protektorátu Čechy a Morava, k nimž došlo od 28. října do 17. listopadu 1939. Období 2. světové války si měli připomenout také naši žáci. Návštěva v koncentračním táboře Osvětim (Auschwitz) ovšem skončila, díky chybě (nerespektování dopravního zpravodajství) řidičů autobusu, již několik kilometrů za Prahou. Poznávací zájezd v náhradním termínu proběhne s největší pravděpodobností v jarních měsících. O akcích a novinkách listopadu, které úspěšně proběhly, si můžete přečíst níže.

Hezké čtení Vám přeje Mgr. Richard Červený.

více o newsletteru


1. 11. 2010

PODŘIPSKÁ
ŠKOLA CHYSTÁ
PRAVIDELNÉ
PŘEDNÁŠKY

konference.jpg, 17kB Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. si uvědomuje důležitost šíření a prezentace obtížně dostupných informací. V dnešní době internetu a rychle se měnících společenských podmínek se poznatky a znalosti o nejrůznějších problémech společnosti postupně zpovrchňují a zjednodušují. Chybí také interdisciplinární souvislosti. Proto se rozhodla Podřipská škola pravidelně pořádat přednášky předních českých odborníků z nejrůznějších společenskovědních oblastí, kteří vybrané otázky zhodnotí a okomentují z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků. Témata, o kterých se bude hovořit, jsou vybírána s ohledem na společenské i osobní potřeby každého člověka.

...dokončení článku


1. 11. 2010

DVA NOVÉ
OBORY NA
PODŘIPSKÉ
ŠKOLE

HOTELNICTVI, 17kB financni sluzby, 17kB 1. září 2010 otevřela své dveře a přivítala žáky Podřipská škola již podevatenácté. Příští školní rok tak bude jubilejní dvacátý. Obvykle se při takové příležitosti dívá do minulosti a bilancuje se. Podřipská škola se ale chce dívat především do budoucnosti, a proto připravila několik novinek. O motivačním programu „Netbook zdarma“ jsme již informovali. Novinky nalezneme také ve vzdělávací nabídce. Jedná se o nové maturitní obory „HOTELNICTVÍ“ a „FINANČNÍ SLUŽBY“. Co vedlo Podřipskou školu k rozšíření nabídky právě o tyto studijní programy?

...dokončení článku


3. 11. 2010

SEXUÁLNÍ
VÝCHOVA
VE ŠKOLÁCH

radim_uzel.jpg, 17kB Možná jste si všimli série článků, názorů a diskuzí, která proběhla relativně nedávno ve všech médiích na téma sexuální výchovy ve školách. Podřipská škola chce navázat a pomoci najít odpověď na tuto celospolečenskou otázku. Proto se rozhodla pozvat do Roudnice n. L. předního odborníka na sex pana Dr. Radima Uzla. Přednáška proběhne v prostorách školy v úterý 30. listopadu. Program je koncipován pro odbornou veřejnost, proto pozvání obdrželi především výchovní poradci, ředitelé a také učitelé základních škol.

...dokončení článku


3. 11. 2010

ŠKOLNÍ
GOOGLE
KALENDÁŘ

google calendar, 17kB Každý z nás by měl mít svůj čas alespoň částečně zorganizovaný, měl by vědět co, kdy a kde se bude dít. Již od začátku letošního září si můžete prohlížet kalendář událostí Podřipské školy on-line. Rozhodli jsme se použít službu firmy Google s názvem Google Calendar (kalendář). Kde jej naleznete? Navigace by měla být jednoduchá, proto je odkaz umístěn ve všech sekcích školního webu („Studenti“, „Učitelé“, „Rodiče“ i „Absolventi“). Pokud máte zřízen účet na Google, tak si navíc školní kalendář můžete importovat do vlastního osobního kalendáře nebo s ním dále pracovat. Věříme, že tato služba přispěje k lepší informovanosti nás všech.

Kalednář událostí


9. 11. 2010

NA PODŘIPSKÉ
ŠKOLE
NEMUSÍTE
PLATIT ŠKOLNÉ

skolne.jpg, 17kB Na Podřipské škole se školné platí, ale Vy ho platit nemusíte. Jak toho dosáhnout? Jednoduše, výbornými výsledky, jimiž dosáhnete na prospěchové stipendium ve výši školného. Pokud má rodina ve škole více rodinných příslušníků, tak školné platí pouze jeden. Podřipská škola přihlíží i k sociální situaci rodiny a využívá všech dostupných zdrojů dotací. Pro nový školní rok připravila Podřipská škola také nabídku, která zaručuje nulové školné pro nové žákyně a žáky v učebních oborech kuchař – číšník a prodavač.

...dokončení článku


11. 11. 2010

ROZHOVOR
S...
ALENOU
UHROVOU

2010, 17kB V prvním rozhovoru školního newsletteru jsme vyzpovídali nového vyučujícího pana Dr. Jiřího Šlégla. Dalším zástupcem mladší generace v učitelském sboru je slečna Mgr. Alena Uhrová, se kterou jsme si povídali tentokrát.

...dokončení rozhovoru


22. 11. 2010

STIPENDISTÉ
PODŘIPSKÉ
ŠKOLY

2010-01-foto-1.jpg, 17kB V pondělí 22. listopadu proběhlo předání stipendií úspěšným žákyním Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s.. Šest děvčat bylo oceněno za výborné studijní výsledky v minulém školním pololetí. Tvrdá práce, založená především na domácí přípravě, přinesla své ovoce v podobě peněžního daru. Stipendistky tak daly velmi dobrý příklad pro ostatní. Především chlapci by se měli „pochlapit“ a dokázat, že i oni dokáží uspět.

...dokončení článku


25. 11. 2010

MEZINÁRODNÍ
KADEŘNICKÝ
VELETRH
V PAŘÍŽI

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Dne 5.11. 2010 odjela trojice učitelek odborného výcviku (D. Ladýřová, B. Petracchi, V. Vajcová) na Mezinárodní kadeřnický veletrh do Francie. Zájezd byl spojený s dvoudenní prohlídkou Paříže. Hlavním cílem byla ovšem Mezinárodní kadeřnická výstava, která se konala v pařížském výstavním areálu. Veletrh byl spojený se světovou soutěží v účesové tvorbě, kde kadeřníci z celého světa předvedli svoji fantazii a dovednost. Soutěžící pracovali s výraznými barvami na vlasy, vytvářeli extravagantní účesy z náročných střihů. Soutěže se zúčastnilo kolem 70 kadeřníků a kadeřnic. Jedna ze soutěžících, která byla z České republiky, se umístila na 3. místě a dosáhla tak významného úspěchu.

...dokončení článku


25. 11. 2010

KARTU ISIC
VYNDEJ
A SLEVU
TAK ZÍSKEJ

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Letošní zimu zapomeňte na velké výdaje. Tedy pokud si nezapomenete s sebou na hory zabalit také svoji kartu ISIC. Díky ní snadno získáte slevy na každém kroku. Třeba slevu až 50% na permice v našich lyžařských areálech. Pokud si letos chcete zalyžovat na prázdných svazích a třeba hned v Alpách, není nic jednoduššího, než využít předvánočního lyžování. Online portál studentského informačního centra www.chytrepalice.cz nabízí alpské lyžování za nejnižší konečné ceny na trhu a těm, kteří předloží jednu z karet ISIC či ITIC, ušetří až 10%. Prvních 300 nejrychlejších získá navíc jako dárek lyžařskou masku KAMA.

...dokončení článku


26. 11. 2010

HLEDÁME
ABSOLVENTY

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. si uvědomuje význam svých absolventů, a proto by ráda s nimi navázala kontakt, dále jej udržovala a zlepšovala. V nadcházejících měsících a letech by škola ráda uspořádala různé společenské akce, kam by nebyli zváni pouze současní studenti, ale i ti, kteří již absolvovali. Prvním krokem je získání kontaktních údajů, proto prosíme o vyplnění kontaktního formuláře. Pokud se setkáte s někým z absolventů, tak mu neváhejte říct o této možnosti, děkujeme.

Pro absolventy


26. 11. 2010

PROSINCOVÉ
UDÁLOSTI

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Jaké události nás čekají v prosinci? Poslední dvanáctinu roku začne den otevřených dveří (1. 12. 2010), kam jsou zváni všichni zájemci o studium. V prosinci také proběhnou závěrečné zkoušky v náhradním termínu. Než se rozejdeme k oslavě vánočních svátků, tak se bude sportovat v rámci sportovního dne (22. 12. 2010). Den poté začnou vánoční prázdniny, ve škole se sejdeme v pondělí 3. ledna nového roku. Další informace a akce naleznete ve školním kalendáři.

Kalednář událostí


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.