Pokud se Vám tato pozvánka nezobrazila správně, klikněte zde.
Pokud nadále nechcete dostávat tyto informační e-maily, odhlaste se zde.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

09/2010
ZE ŽIVOTA PODŘIPSKÉ ŠKOLY
Informační newsletter


ZÁŘÍ 2010

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE

2010-01-foto-1.jpg, 17kB Vážení studenti, kolegové, přátelé,

rád bych vás přivítal na začátku školního roku 2010 / 2011, který přináší další změny ve školství. Tou největší novinkou budou tzv. státní maturity. V květnu složí svou zkoušku dospělosti první žákyně a žáci. Vyzkoušet si všechno budeme moci již v říjnu, kdy proběhne generální zkouška. Bude tak ukončeno dlouhé čekání na tuto velmi diskutovanou změnu. Co se ale nemění je to, že přáním naší školy je spokojenost nás všech. A to jak učitelů, tak i studentů. Přeji nám všem hodně sil a spokojenosti do nového školního roku.

Mgr. Richard Červený
ředitel školy

více o newsletteru


1. 9. 2010

ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO
ROKU 2010/2011

projektovy_tyden.jpg, 17kB Stalo se již tradicí Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s., že se první školní den do školy nejde. Důvod je jednoduchý, slavnostního zahájení školního roku se účastní všichni žáci najednou, a proto se koná v jiných prostorách. Letos se všichni poprvé sešli v sále Kulturního domu Říp na Husově náměstí. Ředitel školy přivítal především žákyně a žáky prvních ročníků, pozdravil i starší kolegy, zástupce učitelského sboru a také rodiče, babičky, dědečky a další zúčastněné. Po krátkém úvodu, sdělení organizačních záležitostí, popřání štěstí, odvahy a mnoha sil, se studentů ujali třídní učitelé.

...dokončení článku


10. 9. 2010

CO SE DĚJE
VE ŠKOLE BĚHEM
PRÁZDNIN?

business.jpg, 17kB To je otázka, kterou si možná někdo pokládá, když prochází kolem školní budovy. Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. se neustále snaží zvyšovat komfort pro své studenty a zaměstnance. Z tohoto důvodu byla během měsíců července a srpna provedena rekonstrukce elektroinstalace ve druhém patře. Podstatnou akcí se stalo i dovybavení učebny „I“ o dataprojektor, notebook a katedru. V průběhu září se dokončí docházkový systém a o podzimních prázdninách se kompletně vymaluje druhé patro. Materiální zabezpečení výuky na Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s. se tak dále zkvalitnilo a zmodernizovalo. Do budoucna se plánuje pořízení multimediálního vybavení do učebny „K“ nebo vybudování kopírovacího centra.

...dokončení článku


13. 9. 2010

SBÍRKA
SVĚTLUŠKA
2010

peruc.jpg, 17kB Již osmý ročník sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, proběhl 8. září. Světluška pomáhá zrakově těžce postiženým dětem, dospělým, ale i studentům k jejich samostatnosti. Bylo proto velkou poctou pro Soukromou podřipskou SOŠ a SOU o.p.s., že se mohla zapojit do tohoto projektu. Dvacet žákyň a žáků prodávalo v Roudnici n.L. upomínkové předměty – speciální placky, přívěsky ke klíčům a náramky. Výtěžek z prodeje těchto předmětů je jedním z příjmů Světlušky, a proto byli prodávající motivování k co nejlepšímu „obchodnímu“ výsledku.

...dokončení článku


15. 9. 2010

ROZHOVOR
S...
JIŘÍM ŠLÉGLEM

2010-01-foto-1.jpg, 17kB V prvním rozhovoru školního newsletteru vyzpovídáme nového vyučujícího pana Dr. Jiřího Šlégla.

Někteří ze studentů Vás již měli možnost poznat v minulých školních letech. Jaká byla Vaše cesta od částečného úvazku ke kmenovému učiteli Podřipské školy?

Sedm let (od roku 2003) jsem učil nejdříve na SOŠ Penso (od roku 2007 – Ekonom) a souběžně s tím od roku 2004 na zdejší Podřipské SOŠ. Nejsem zde tedy úplným nováčkem. Letošní školní rok na Podřipské škole je tedy již šestý. Do minulého školního roku jsem učil celkem na třech školách

...dokončení článku


15. 9. 2010

EXKURZE
NA LETIŠTI
PRAHA RUZYNĚ

letiste.png, 17kB

Dne 15. září 2010 se třídy 1MOC a 2MOC zúčastnily exkurze na ruzyňské letiště. Naší výpravu tvořilo 41 studentů a 1 člen pedagogického dozoru. Výchozím bodem exkurze byla hala terminálu 3, kde se nás ujala průvodkyně. Po stručném výkladu o historii letiště a shlédnutí krátkého filmu o jeho plánované modernizaci nás čekal průchod detekčním rámem a rentgen zavazadel. Letištním autobusem jsme projížděli všechna zákoutí rozlehlého areálu.

...dokončení článku


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.