tisk.png, 294B

Závěrečná zkouška

Termíny závěrečných zkoušek (červen 2020)

písemná část: 1. 6. 2020
praktická část: 2. - 19. 6. 2020
ústní část: 22. 6. 2020

Hygienická opatření během písemných závěrečných zkoušek

  • Žák má s sebou:
    • Čestné prohlášení - vyplněné a podepsané
    • Roušku a sáček
  • Během pohybu po škole a při příchodu do budovy má každý obličej zakryt rouškou.
  • Je zákázáno se před a v budově školy shromažďovat. Žáci jdou přímo do své učebny a dbají pokynů vyučujících.
  • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
  • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
  • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

NZZ

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena