Průběžné úkoly

 • uspořádat v rámci rozvoje estetického cítění exkurze po památkách ČR
 • uspořádat alespoň dvě dopolední divadelní představení
 • spolupracovat se všemi pedagogickými spolupracovníky, zejména s TU
 • spolupracovat s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Roudnici n/L
 • sledovat negativní jevy a konkrétně je řešit
 • výchova k zdravému životnímu stylu v rámci hodin OBN
 • využívat nabídek KZM
 • průběžné řešení problematiky šikany
   a) vytipování možných obětí
   b) pohovor s rizikovými studenty o úskalích a nebezpečích šikany
   c) seznamovat studenty s příklady šikanování na TV dokumentech
   d) seznámit studenty s možnými následky šikanování
   e) upozornit na právní následky šikanování
   f) průběžně sledovat třídní klima a vztahy mezi studenty
   g) v případě šikanování důrazně zakročit a celou situaci urychleně vyřešit
   h) spolupracovat s PPP v Roudnici nad Labem při řešení šikany
 • propagace tvrzení „Droga – otázka životní volby“
 • průběžně informovat studenty o možnostech sportovního vyžití na naší škole i ve městě
 • uspořádat alespoň jednu turistickou výpravu do okolí našeho města
 • průběžně spolupracovat s GVU v Roudnici n/L
 • mapovat vztahy mezi vyučujícími a třídními kolektivy
 • v rámci výuky výchovně působit na studenty v otázkách sexuální výchovy a formovat u studentů zodpovědný vztah ke svému zdraví a rodičovství
 • uspořádat interdisciplinární zahraniční exkurzy
 • v rámci výuky pěstovat u studentů zodpovědný přístup ke svému životu- docházka do školy a příprava na výuku
 • propagovat alternativní způsob vyučování – problémové vyučování, kooperativní vyučování, exkurze, dramatizace, hra jako vyučovací metoda atd.
 • přihlášení studentů prvního a druhého ročníku do Peer programu PPP Litoměřice

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena