tisk.png, 294B

Poradenství pro volbu povolání

Poradce pro volbu povolání: Ing. Zuzana Krausová
mobil: 605 975 012
e-mail: zuzana.krausova@podripskaskola.cz
místnost: kancelář (3. patro)

konzultační hodiny:
každé úterý od 14:20 do 15:10, v naléhavých případech kdykoliv

Odkazy na volná pracovní místa:

 Pro zájemce o další studium na VŠ:

 Plán poradenství:

1) Studenti školy navštíví (dle zájmu) v říjnu veletrh vysokých škol v Brně Gaudeamus. Zde mohou přímými konzultacemi s vystavovateli získat aktuální informace o studiu jak na vysokých, tak i vyšších odborných školách.

2) Výchovný poradce zajistí Učitelské noviny a publikace informující o dalším pomaturitním studiu. Tyto dokumenty poté předloží studentům.

3) Studenti navštíví PPP v Roudnici nad Labem (dle zájmu) kde si mohou zažádat o testování svých studijních předpokladů ke studiu na vysoké škole.

4) Během celého roku je zařízena spolupráce s Úřadem práce v Roudnici nad Labem. Studenti navštěvují tento úřad a pracovníci úřadu navštěvují školu a aktuálně studenty informují o trhu práce a o vyhledávání zaměstnání.

5) Během roku poskytuje poradce pro volbu povolání informace o studiu na VŠ. Individuálně se věnuje žákům, kteří mají o toto studium zájem.

6) Informuje studenty o dnech otevřených dveří na VŠ.

7) Uspořádá přednášku zástupce Úřadu práce v Roudnici nad Labem o pomaturitních možnostech studentů.

8) Spolupracuje s vybranými VŠ školami o možnostech studia.

9) Pomáhá studentům s vyplňováním a podáváním přihlášek na VŠ.

10) Seznámí studenty 4. roč. s web stránkami informující o VŠ.

11) Motivuje studenty k dalšímu studiu na VŠ nebo VOŠ.

 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena