Plán drogového preventisty

1) Spolupracovat s drogovým koordinátorem při MěÚ a OÚ.

2) Podle potřeby spolupracovat s kurátory – oddělení prevence při MÚ Roudnice nad Labem a OU v Litoměřicích a PPP Roudnice n/L a Litoměřice.

3) Spolupracovat s třídními učiteli a ostatními vyučujícími (zejména sledovat negativní jevy v chování studentů, analyzovat je).

4) Provádět primární prevenci na škole.

5) Provádět osvětu mezi rodiči (využívat zejména třídních schůzek).

6) Spolupracovat se všemi vyučujícími.

7) Sledovat odbornou literaturu, zúčastňovat se podle možností odborných seminářů, využívat těchto informací v hodinách ON, psychologie (formou besedy, hry atd.), ale i ostatních hodinách dle dohody s vyučujícími dle možností.

8) Sledovat negativní jevy a konkrétně je řešit (zejména špatné zvyky, záškoláctví, dlouhodobé absence, náznaky šikanování).

9) Koordinace činnosti v souvislosti s plánem výchovného poradenství.

10) Plně koordinovat svůj plán se všemi akcemi probíhajícími v rámci plánu programu organizace školního roku.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena