tisk.png, 294B

Prevence sociopatologických jevů

Školní metodik prevence: Ing. Zuzana Krausová
mobil: 605 975 012
e-mail: zuzana.krausova@podripskaskola.cz
místnost: kancelář (3. patro)

konzultační hodiny:
každé úterý od 14:00 do 15:00, v naléhavých případech kdykoliv

 Důležité webové odkazy:

Kontaktní centra:

  • LITOMĚŘICE - K-centrum, Novobranská 15, 412 01, tel.: 416 737 182, mobil: 728 262 683, 606 229 979, e-mail: kclitomerice@tiscali.cz
  • ÚSTÍ NAD LABEM - K-centrum, Velká Hradební 13/47, tel.: 475 210 626
  • HORNÍ BEŘKOVICE - tel.: 416 808 111
  • PRAHA 1 -  Drop In, Karolíny Světlé 18, tel.: 222 221 431, 222 221 124, e-mail: stredisko@dropin.cz

KYBERŠIKANA

Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.).

Nejčastější projevy:

a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)

b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.).

c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky). 

d) Zneužívání cizího účtu - krádež identity (e-mailového, diskusního apod.). 

e) Provokování a napadání uživatelů v diskusních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.).

f) Odhalování cizích tajemství.

g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu.

h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním.

SEXTING

Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov "sex" a "textování" = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování oběti, známy jsou i různé formy vydírání.

KYBERGROOMING

Označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod.

Má různé etapy:

1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí (osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá).

2. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu.

3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka.

4. Osobní setkání.

5. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte.

KYBERSTALKING a STALKING

Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu, tedy k pronásledování.

STALKING znamená v překladu pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu.

Nejčastější projevy:

a) Opakované dlouhodobé pokusy kontaktování oběti (dopisy, e-maily, telefonáty, SMS zprávy, vzkazy na ICQ, zasíláním různých zásilek s dárky apod.).

b) Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky).

c) Ničení majetku oběti (patří sem i zasílání počítačových virů).

d) Stalker označuje sám sebe za oběť.

e) Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí).

VÍCE INFORMACÍ NEJEN PRO DĚTI, RODIČE, ALE I UČITELE, NAJDETE NA www.cms.e-bezpeci.cz

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena