Prodavač

RVP 66-51-H/01 Prodavačprod

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent oboru Prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven. Absolvent umí připravit zboží k prodeji, vystavit zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Umí poskytnout různé služby související s prodejem zboží rozmanitého sortimentu-předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, vystavit potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat kontrolní registrační pokladnu, provádět hotovostní platby. Po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Partneři pro obor prodavač

billa Tesco

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent získává střední vzdělání s výučním listem. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Skládá se z písemné zkoušky z odborných předmětů (zbožíznalství, obchodní provoz, ekonomika), z praktické zkoušky (výpočty, dovednosti, vyplnění prodejních dokladů, prodej, práce na pokladně) a z ústní zkoušky z odborných předmětů. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

bez-skolneho

ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ

Také ve školním roce 2018/2019 se ŠKOLNÉ NEPLATÍ (platí pro nové žáky a žákyně, kteří nastoupí do 1. ročníku oboru Kuchař - číšník).

ŠVP a učební plán

  • ŠVP oboru Prodavač *.pdf
  • Učební plán oboru Prodavač *.pdf

Potvrzení od lékaře

Potvrzení o schopnosti absolvovat zvolený obor od lékaře je vyžadováno.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku ke studiu


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena