Kuchař - číšník

RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšníkkc

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník v pozici zaměstnance gastronomických provozoven, po získání praxe v oboru bude připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Bude znát technologii přípravy teplých a studených pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování surovin, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude ovládat techniku obsluhy, zásady sestavování nabídkových listů výrobků a služeb, bude realizovat odbyt a provádět vyúčtování. Bude připraven zajišťovat provoz výrobního i odbytového střediska, využívat technologická zařízení, organizovat činnost při přípravě, průběhu a ukončení gastronomických akcí a vést dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. 

Ukončení vzdělávání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním listem. Dokladem o absolvování je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

ŠKOLNÉ SE NEPLATÍbez-skolneho

Také ve školním roce 2019/2020 se ŠKOLNÉ NEPLATÍ (platí pro nové žáky a žákyně, kteří nastoupí do 1. ročníku oboru Kuchař - číšník).

ŠVP a učební plán

  • ŠVP oboru Kuchař - číšník *.pdf
  • Učební plán oboru Kuchař - číšník *.pdf

Potvrzení od lékaře

Potvrzení o schopnosti absolvovat zvolený obor od lékaře je vyžadováno.

Formulář pro lékaře.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku ke studiu

 


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena