Učební obory

Absolventům základní školy nabízíme tříleté učební obory:

  • Délka a forma studia: tříleté denní studium 
  • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
  • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
  • Školné v oboru Kadeřník 700 Kč za měsíc (ostatní bez školného)

Tříleté učební obory jsou v porovnání s maturitními více praktické. Žáci chodí střídavě jeden týden do školy a další týden se připravují v praktickém vyučování. Výhodou Podřipské školy jsou vlastní pracoviště pro praxi všech oborů. Přímo v budově školy se nachází cvičná restaurace, kadeřnictví a prodejna (bufet). V průběhu studia se, vedle běžné výuky, žáci účastní několika profesních školení a kurzů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné i ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Po úspěšném zvládnutí studia obdrží absolventi výuční list.

Uplatnění na trhu práce se odvíjí od zvoleného oboru. Další možností je pokračovat ve studiu s cílem získání maturitního vysvědčení. Podřipská škola nabízí dálkové maturitní studium (3 roky). Pro zájemce o denní formu studia nabízíme čtyřleté maturitní obory, které lze začít od druhého ročníku.

 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena