Personální management

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikáníPersonální management

Charakteristika oboru

Žáci oboru personální management získávají kompetence pro výkon povolání ve všech sférách ekonomiky. Během 4 let se učí orientovat v zákoníku práce a v dalších souvisejících právních normách, učí se je prakticky aplikovat, zpracovávat mzdy a to i ve mzdovém softwaru, zajišťovat personální a administrativní agendu, vést účetnictví, komunikovat ve dvou cizích jazycích, ovládat výpočetní techniku, pracovat s kancelářskými a jinými odbornými aplikacemi.

Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky se uplatní se na pozicích v personálním oddělení výrobních i nevýrobních podniků jako HR generalista (personalista) a specialista, mzdový účetní nebo asistent s perspektivou kariérního růstu na pozice v nižším a středním managementu. Absolvent má rovněž předpoklady pro další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Úspěšný absolvent je vybaven vědomostmi a dovednostmi potřebné pro podnikatelskou dráhu a další pracovní pozice v ekonomických odděleních firem (účetní, ekonom, asistent manažera apod.).

Hlavním cílem je úspěšné absolvování maturitní zkoušky a následný bezproblémový vstup na trh práce nebo do dalšího studia na vysoké či vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatnění na pozicích v personálním oddělení výrobních i nevýrobních podniků jako HR generalista (personalista) a specialista, mzdový účetní nebo asistent.

Možností jsou také pracovní pozice v ekonomických odděleních firem (účetní, ekonom, asistent manažera apod.).

Další cestou může být podnikání nebo další studium na vyšší odborné a vysoké škole.

Profilující předměty

  • Personalistika
  • Mzdové účetnictví
  • Zákoník práce

STIPENDIJNÍ řád

Každý student prvního ročníku maturitního oboru obdrží JEDNORÁZOVÉ STIPENDIUM ve výši 3 000 Kč!

ŠVP a učební plán

  • ŠVP oboru personální management *.pdf
  • Učební plán oboru personální management *.pdf

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2018 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena