Nové technologie


New technologies

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Charakteristika oboru

Vzdělávací obor nové technologie poskytuje žákům kompetence pro úspěch a spokojený život v 21. století. Bez technologií se dnes neobejde prakticky žádná oblast života a práce člověka.

Obor nové technologie kombinuje nezbytné znalosti a dovednosti z ekonomicko - účetní oblasti a moderních technologií.

Velký důraz je kladen na zvládnutí maturitní zkoušky, jazykové znalosti a rozvoj klíčových komeptencí, především kompetencí k podnikání (samostatnost, systematičnost, kreativita, týmová spolupráce, důslednost apod.). 

Uplatnění po absolvování studia

Absolvent se uplatní nejen ve výrobních podnicích jako 3D designer, nákupčí, mistr, technik nebo jako samostatný podnikatel se širokými možnostmi.

Díky ekonomickému vzdělání s technickým zaměřením najde absolvent uplatnění rovněž jako ekonom, finanční referent, účetní, obchodní zástupce nebo referent ve státní správě.

Možností je rovněž pokračování ve studiu na vysoké škole.

V rámci oboru nové technologie spolupracujeme s firmou 2JCP z Račic u Štětí.

2JCP

Profilující předměty

  • 3D tisk a 3D modelování
  • Robotika, základy programování
  • Technické minimum
  • Praxe ve formě JA firmy (reálná žákovská firma)

ŠVP a učební plán

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena