Obchod

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Charakteristika oboru

Management obchodu je obor srovnatelný s obchodní akademií. Důraz se klade na práci s lidmi, na rozvoj organizačních schopností, na oblast komunikace a zvládnutí technických prostředků řízení, především účelné využívání moderních informačních technologií. Žáci absolvují 14denní souvislé praxe ve firmách a předmět praxe v jehož rámci dochází k propojování teoretických a praktických znalostí. Děje se tak především prostřednictvím zapojení školy do programu JA firma. Každý žák je součástí reálné firmy, která podniká. Pro neustálý kontakt s reálným světem spolupracuje Podřipská škola s komerčním sektorem i veřejnou správou.

Obsah studia je tvořen ze společného základu, který tvoří předměty jako je čeština, matika, cizí jazyky (angličtina a němčina) nebo tělocvik. Odborná část předmětů je zaměřena na ekonomické předměty - obchod, ekonomika, účetnictví, podnikání, praxe, právo, marketing, rozvoj komunikačních, podnikatelských a dalších důležitých kompetencí.

Hlavním cílem je úspěšné absolvování maturitní zkoušky a následný bezproblémový vstup na trh práce nebo do dalšího studia na vysoké či vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti provozních činností ve finančnictví a v různých ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství.

ŠVP a učební plán

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Formulář pro lékaře.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena