Cestovní ruch

RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch

Charakteristika oboru

Cestovní ruch je velmi atraktivní a dynamický obor, který má stále velkou budoucnost. Při studiu se klade důraz na odborné předměty a kompetence, které jsou nutné pro úspěšné působení v cestovním ruchu. Jde především o komunikační kompetence, jazykové znalosti, organizační dovednosti. Žáci absolvují 14ti denní souvislé praxe ve firmách a předmět praxe v jehož rámci dochází k propojování teoretických a praktických znalostí. Děje se tak především prostřednictvím zapojení školy do programu JA firma. Každý žák je součástí reálné firmy, která podniká. Pro neustálý kontakt s reálným světem spolupracuje Podřipská škola s komerčním sektorem i veřejnou správou.

Obsah studia je tvořen ze společného základu, který tvoří předměty jako je čeština, matika, cizí jazyky (angličtina a němčina) nebo tělocvik. Odbornou část předmětů pak tvoří - cestovní ruch, metodika průvodcovství, služby cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, dějiny kultury, ale také ekonomika, základy účetnictví, management, praxe, právo nebo marketing.
Hlavním cílem je úspěšné absolvování maturitní zkoušky a následný bezproblémový vstup na trh práce nebo do dalšího studia na vysoké či vyšší odborné škole.

Partneři pro obor management cestovního ruchu

DAMAS_Podripsko  rip_ops Rip_ops

Uplatnění absolventa

Absolventi mohou pracovat v cestovní kanceláři, agentuře, turistickém informačním centru, na recepci hotelu či jako turistický průvodce. Uplatnit se můžou zkrátka všude tam, kde je důležitá komunikace, samostatnost a zodpovědnost. Cestou je rovněž vlastní podnikání, protože rozvoj podnikatelských kompetencí je jednou z priorit školy. Pro koho je maturita jen základ, tak může pokračovat v dalším studiu na vysoké či vyšší odborné škole nebo se vydat do světa.

ŠVP a učební plán

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Formulář pro lékaře.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena