Logistika

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikáníLogistika

Charakteristika oboru

Obor logistika je určen zájemcům, kteří se chtějí uplatnit na nejrůznějších pozicích v přepravních a dopravních firmách, logistických centrech apod.. Studiem oboru logistika získáte dovednosti a znalosti z oblasti celnictví, dopravy a přepravy, problematiky plánování a samozřejmě logistiky jako takové.

Vedle těchto specializovaných předmětů se naučíte komunikovat ve dvou cizích jazycích, vést účetnictví, ovládat výpočetní techniku, pracovat s kancelářskými a jinými odbornými aplikacemi. Hlavním cílem je úspěšné absolvování maturitní zkoušky a následný bezproblémový vstup na trh práce nebo do dalšího studia na vysoké či vyšší odborné škole.

Úspěšný absolvent je vybaven vědomostmi a dovednostmi potřebné pro podnikatelskou dráhu a další pracovní pozice v ekonomických odděleních firem (účetní, ekonom, asistent manažera apod.).

Uplatnění po absolvování studia

Absolventi se uplatní na pozicích jako referenti a provozní pracovníci v přepravních společnostech, logistici v dopravě a přepravě, logistici skladových operací a na dalších pracovních pozicích ve firemní nebo státní správě.

Další cestou může být podnikání nebo další studium na vyšší odborné a vysoké škole.

Profilující předměty

  • Logistika
  • Doprava a přeprava

ŠVP a učební plán

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Formulář pro lékaře.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena