Maturitní obory

Absolventům základní školy nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitou:

 

cestovní ruch obchod  logistika

 

kombinované lyceum

  • Délka a forma studia: čtyřleté denní studium 
  • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
  • Stupeň vzdělání: střední vzdělání (maturitní vysvědčení)
  • Školné: 1 000 Kč za měsíc

Chcete pracovat v cestovním ruchu, obchodu nebo v logistice? Studiem maturitních oborů na Podřipské škole získáte nutné dovednosti, znalosti a kompetence. Vzděláte se v ekonomických disciplínách, naučíte se komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat digitální technologie, budete zvládat odborné úkoly a mnoho dalšího. Hlavním cílem je úspěšné absolvování maturitní zkoušky a následné bezproblémové uplatnění na trhu práce či v dalším studiu.

První dva ročníky mají maturitní obory téměř stejný. Žáci získávají ekonomicko-odborný základ, který využijí v dalších ročnících, kdy se věnují odborným předmětům dle zvoleného oboru. Teoretické znalosti jsou doplňovány jejich praktickým využíváním. Více než 10 let fungují na Podřipské škole fiktivní a studentské firmy a žáci se účastní praxí na reálných pracovištích.

JA Czech

Absolventi maturitních oborů Podřipské školy získají možnost uplatnit se v oblastech daných zaměřením oboru. A to na nejrůznějších pozicích nižšího a středního managementu, dále jako specialisté nebo asistenti.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena