Přijímací řízení 2. kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60f zákona 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 2. kolo přijímacího řízení.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu

  • do 14. 5. 2019

Přihláška pro denní studium - Prihlaska_SS_denni.xlsx, Prihlaska_SS_denni.pdf
Přihláška pro dálkové studium - Prihlaska_SS_nastavba.xlsx, Prihlaska_SS_nastavba.pdf

Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

Termíny 2. kola přijímacího řízení

Denní studium

2. kolo – 21. 5. 2019

Studium při zaměstnání v Roudnici n. L.

2. kolo – 21. 5. 2019

Studium při zaměstnání v Ústí n. L.

2. kolo – 21. 5. 2019

Podmínky a kritéria přijetí

Studijní obory

Obory: management obchodu, personální management, logistika, management cestovního ruchu, hotelnictví, podnikání (dálková forma).

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)

1,00 .........................100 bodů

3,00 ............................. 0 bodů

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

Učební obory

Obory: kuchař-číšník, kadeřník, prodavač.

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)

1,00 .........................100 bodů

3,00 ............................. 0 bodů

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

POČTY VOLNÝCH MÍST

Obor

RVP

Počet volných míst

Management obchodu

63-41-M/01, Ekonomika a podnikání

10

Nové technologie

63-41-M/01, Ekonomika a podnikání

10

Logistika

63-41-M/01, Ekonomika a podnikání

10

Management cestovního ruchu

65-42-M/02, Cestovní ruch

5

Hotelnictví

65-42-M/01, Hotelnictví

10

Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník

20

Kadeřník

69-51-H/01, Kadeřník

5

Prodavač

66-51-H/01, Prodavač

5

Podnikání - dálkové studium

64-41-L/51, Podnikání

100

Podnikání - distanční studium

64-41-L/51, Podnikání

40

 

Předkládá

Ing. Richard Červený

ředitel školy


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2019 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena