tisk.png, 294B

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení


 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Registrace na přijímací řízení

Obor KADEŘNÍK - Registrace na přijímací řízení - středa 5. nebo čtvrtek 6. 5. 2021 (dopoledne či odpoledne)

Obory MATURITNÍ (man. cestovního ruchu, man. obchodu, logistika, hotelnictví, nové technologie)

Registrace k přijímacímu pohovoru - středa 5. 5. 2021

Registrace k přijímacímu pohovoru - čtvrtek 6. 5. 2021

Registrace k přijímacímu pohovoru - pátek 7. 5. 2021

Obory KUCHAŘ - ČÍŠNÍK a PRODAVAČ- přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno 19. května. Do té doby lze uzavřít učební smlouvu, která vejde v platnost v případě vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku.


Termíny přijímacího řízení v 1. kole

Denní studium

- 1. termín – 5. 5. 2021 (7. 5. 2021)

- 2. termín - 6. 5. 2021 (7. 5. 2021)

- náhradní termín - 31. 5. a 1. 6. 2021

Zdravotní způsobilost

Pro všechny obory vyžadujeme potvrzení od lékaře. Pokud byste nestihli mít přihlášku potvrzenou od svého lékaře, tak je možné vyjádření dodat do školy i po ukončení sběru přihlášek.

Formuláře pro lékaře k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče

Podmínky a kritéria přijetí

Studijní obory

Obory management obchodu, nové technologie, logistika, management cestovního ruchu, hotelnictví

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu na ZŠ a ústního pohovoru.

 • Kritéria přijetí
  • Školní část přijímacího řízení - váha celkem 100% (20% + 80%)
   • Prospěch na ZŠ - váha 20 %.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku a v 1. pololetí 8. ročníku.
    • Celkem je možné získat 100 bodů.
    • 1,00 .........................100 bodů
    • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
    • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)
   • Ústní pohovor - váha 80%
   • Celkem je možné získat 100 bodů.

Obor podnikání (dálková, distanční forma)

 • Uchazeči budou přijati na základě prospěchu na ZŠ a SOU.
 • Kritéria přijetí
  • Školní část přijímacího řízení - váha celkem 100% (50% ZŠ, 50% SOU)
   • Prospěch na ZŠ - váha 50 %.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v posledním absolvovaném ročníku (9. případně 8.)
    • Celkem je možné získat 100 bodů.
     • 1,00 .........................100 bodů
     • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
     • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 2. pololetí 9. ročníku ZŠ, resp. 2. pololetí 8. ročníku u uchazečů bez 9. ročníku)
   • Prospěch na SOU - váha 50 %.  Hodnotí se průměrný prospěch na SOU v posledním (3.) ročníku.
    • Celkem je možné získat 100 bodů.
     • 1,00 .........................100 bodů
     • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
     • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk za všechny ročníky SOU.

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Jednotná přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou v případě volné kapacity přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (nebo SOU v případě oboru podnikání). Kritéria jsou stejná jako v 1. kole.

Učební obory

Obory kuchař-číšník, prodavač

 • Přijímací zkouška (jednotná ani školní) se v oborech kuchař - číšník a prodavač nekoná. Uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ.
 • Prospěch na ZŠ - váha 100%.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku a v 1. pololetí 8. ročníku.
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
   • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)

Obor kadeřník

U uchazečů se posuzuje prospěch na základní škole, výsledky z motivačního pohovoru v písemné formě a dovednostní zkoušky v rámci školní přijímací zkoušky.

 • Motivační pohovor - váha 35%
  • Motivace ke studiu oboru kadeřnice.
  • 100 bodů celkem
 • Dovednostní zkouška - váha 35%
  • Předmětem hodnocení jsou základní dovednostní předpoklady pro obor kadeřnice - práce s vlasy (účes).
  • 100 bodů celkem
 • Prospěch na ZŠ - váha 30%.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku a v 1. pololetí 8. ročníku.
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
   • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)

Všeobecná ustanovení pro všechny obory

 • Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.
 • O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.
 • Ředitel školy si vyhrazuje právo zrušit přijímací zkoušky v případě, že počet uchazečů (podaných přihlášek) bude nižší, než je předpokládaný počet přijímaných.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu

1. 3. 2021

POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY A OTVÍRANÉ OBORY

Studijní obory

Management obchodu (63-41-M/01) 15 žáků

Nové technologie (63-41-M/01) 15 žáků

Logistika (63-41-M/01) 15 žáků

Management cestovního ruchu (65-42-M/02) 15 žáků

Hotelnictví (65-42-M/01) 15 žáků

Učební obory

Kuchař – číšník (65-51-H/01) 25 žáků

Kadeřník (69-51-H/01) 12 žáků

Prodavač (66-51-H/01) 20 žáků

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 80 žáků

Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků

 

Předkládá

Ing. Richard Červený

ředitel školy


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena