tisk.png, 294B

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Praktické informace k přijímacímu řízení

 • Informace budou uchazečům rovněž zaslány poštou.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu

2. 3. 2020

Termíny přijímacího řízení v 1. kole

Schéma jednotných přijímacích zkoušek

Denní studium

- 1. termín – 14. 4. 2020

- 2. termín - 15. 4. 2020

- náhradní termín - 13. a 14. 5. 2020

Studium při zaměstnání (dálkové studium)

- 1. termín – 14. 4. 2020

- 2. termín - 15. 4. 2020

- náhradní termín - 13. a 14. 5. 2020

Zdravotní způsobilost

Pro všechny obory vyžadujeme potvrzení od lékaře. Pokud byste nestihli mít přihlášku potvrzenou od svého lékaře, tak je možné vyjádření dodat do školy i po ukončení sběru přihlášek.

Formuláře pro lékaře k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče

Podmínky a kritéria přijetí

Studijní obory

Obory: management obchodu, personální management, logistika, management cestovního ruchu, hotelnictví, podnikání (dálková forma).

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
 • Kritéria přijetí
  • Přijímací zkoušky - 60%
   • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy)
   • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.
  • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
   • 1,00 .........................100 bodů
   • 3,00 ............................ 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
  • Informace na stránkách CERMAT

2.kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Učební obory

Obory: kuchař-číšník, kadeřník, prodavač.

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.
O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY A OTVÍRANÉ OBORY

Studijní obory

Management obchodu (63-41-M/01) 25 žáků

Nové technologie (63-41-M/01) 25 žáků

Logistika (63-41-M/01) 25 žáků

Management cestovního ruchu (65-42-M/02) 25 žáků

Hotelnictví (65-42-M/01) 25 žáků

Učební obory

Kuchař – číšník (65-51-H/01) 25 žáků

Kadeřník (69-51-H/01) 25 žáků

Prodavač (66-51-H/01) 25 žáků

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 100 žáků

Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků

 

Předkládá

Ing. Richard Červený

ředitel školy


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena