tisk.png, 294B

Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů do oboru management cestovního ruchu

Seznam přijatých uchazečů do oborů RVP ekonomika a podnikání (management obchodu, logistika, nové technologie)

Seznam přijatých uchazečů do oboru hotelnictví


Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů (kuchař-číšník, kadeřník, prodavač)

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Aktuální informace s ohledem na epidemii koronaviru

Maturitní obory - přijímací zkoušky

 • Přijímací testy se konají v pondělí 8. června.
 • Náhradní termín je stanoven na úterý 23. června.

Učební obory

 • Osobní návštěva a pohovor ve formě dotazníku se ruší.
 • Po otevření škol se zákonný zástupce přijatého žáka dostaví do školy k sepsání učební smlouvy a odevzdání zápisového lístku.
  • Sepsání učební smlouvy je možné uskutečnit korespondenčně nebo i prezenčně.
 • Vyhodnocení přijímacího řízení do učebních oborů proběhne během pátku 3. dubna. Rozhodnutí se bude odesílat od 6. dubna. Výsledky budou rovněž zvěřejněny na webu školy a na úřední desce.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, nejpozději do data závazného pro žáky hlásicí se do maturitních oborů viz. níže.
 • Zápisový lístek je možno vyplněný (oddíl 1.) a podepsaný zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů) a uchazečem zaslat poštou na adresu školy. Po otevření škol je možno zápisový lístek odevzdat na našich školách osobně.
 • V případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní i nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.
 • Uchazeči ze základní školy, kteří dosud neobdrželi zápisový lístek, si jej můžou vyzvednout na své základní škole.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Praktické informace k přijímacímu řízení

 • Informace budou uchazečům rovněž zaslány poštou.

 

Termín odevzdání přihlášek ke studiu

2. 3. 2020

Termíny přijímacího řízení v 1. kole

Schéma jednotných přijímacích zkoušek

Denní studium

- 1. termín – 14. 4. 2020

- 2. termín - 15. 4. 2020

- náhradní termín - 13. a 14. 5. 2020

Studium při zaměstnání (dálkové studium)

- 1. termín – 14. 4. 2020

- 2. termín - 15. 4. 2020

- náhradní termín - 13. a 14. 5. 2020

Zdravotní způsobilost

Pro všechny obory vyžadujeme potvrzení od lékaře. Pokud byste nestihli mít přihlášku potvrzenou od svého lékaře, tak je možné vyjádření dodat do školy i po ukončení sběru přihlášek.

Formuláře pro lékaře k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče

Podmínky a kritéria přijetí

Studijní obory

Obory: management obchodu, personální management, logistika, management cestovního ruchu, hotelnictví, podnikání (dálková forma).

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
 • Kritéria přijetí
  • Přijímací zkoušky - 60%
   • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy)
   • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.
  • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
   • 1,00 .........................100 bodů
   • 3,00 ............................ 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
  • Informace na stránkách CERMAT

2.kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Učební obory

Obory: kuchař-číšník, kadeřník, prodavač.

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.
O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY A OTVÍRANÉ OBORY

Studijní obory

Management obchodu (63-41-M/01) 25 žáků

Nové technologie (63-41-M/01) 25 žáků

Logistika (63-41-M/01) 25 žáků

Management cestovního ruchu (65-42-M/02) 25 žáků

Hotelnictví (65-42-M/01) 25 žáků

Učební obory

Kuchař – číšník (65-51-H/01) 25 žáků

Kadeřník (69-51-H/01) 25 žáků

Prodavač (66-51-H/01) 25 žáků

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 100 žáků

Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků

 

Předkládá

Ing. Richard Červený

ředitel školy


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena