tisk.png, 294B

Placení školného

Vážení plátci školného,

veškeré informace k platbám naleznete v článku 5 učební smlouvy. Ucelené informace jsme pro vás připravili níže. Pokud budete mít zájem o jiný splátkový kalendář či máte jiné dotazy, kontaktujte paní Ivanu Červenou (cervena@podripskaskola.cz, tel.: 416 839 065).

V případě platební neschopnosti nenechávejte věci na poslední chvíli a informujte o této skutečnosti školu. Předejdete tím dalším problémům.

 • Standardně se platí čtvrtletně.
  • U maturitních oborů tak činí výše splátky 3 000 Kč.
  • Učební obory 2 100 Kč.
  • Dálkové studium 2 500 Kč, resp. 3 000 Kč (platí pro nové studenty od šk. roku 2021/2022).
 • Nově přijatí žáci do prvních ročníků platí první splátku do 30. 4. daného roku.
  • Studenti dálkového studia platí první splátku při podpisu smlouvy.
 • Veškeré doklady o platbě školného si schovávejte!
 • Školné se hradí převodem či složenkou na účet školy u Komerční banky, a.s., číslo účtu 352 447 471/0100. Školné je možné také hradit osobně v kanceláři školy.
  • Variabilní symbol je rodné číslo žáka.

Příklad rozpisu splátek, pokud byl žák přijat do prvního ročníku maturitního studia školního roku 2011/2012.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

splátka

datum splatnosti

splátka

datum splatnosti

splátka

datum splatnosti

splátka

datum splatnosti

3000 Kč

30. 4. 2011

3000 Kč

30. 6. 2012

3000 Kč

30. 6. 2013

3000 Kč

30. 6. 2014

3000 Kč

30. 9. 2011

3000 Kč

30. 9. 2012

3000 Kč

30. 9. 2013

3000 Kč

30. 9. 2014

3000 Kč

31. 1. 2012

3000 Kč

31. 1. 2013

3000 Kč

31. 1. 2014

3000 Kč

31. 1. 2015

3000 Kč

31. 3. 2012

3000 Kč

31. 3. 2013

3000 Kč

31. 3. 2014

3000 Kč

31. 3. 2015

 

 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena