tisk.png, 294B

Vzdělávací síť Labe - Nisa - Odra


logo_netzwerk.gif, 10kB

Mezinárodní workshop na Soukromé podřipské SOŠ A SOU, o.p.s.

Dne 12. dubna 2006 pořádala Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s. v Roudnici nad Labem mezinárodní workshop „Cesta k podnikání“, organizovaný v rámci projektu „Vzdělávací síť Labe – Nisa – Odra“, financovaného z prostředků Evropské unie.

Workshopu se zúčastnili začínající podnikatelé z České republiky a Německa, zástupci Úřadů práce v Litoměřicích, Mostě a Mělníku, vzdělávací instituce z obou zúčastněných zemí a především zástupci ze společnosti WEQUA GmbH sídlící v německém Lauchhammeru, která je zapojena společně se Soukromou podřipskou SOŠ a SOU, o.p.s. a dalšími institucemi z Německa a Polska v projektu . „Vzdělávací síť Labe – Nisa – Odra“

V průběhu workshopu zazněly informace o možnostech podpory podnikání, o potřebných informacích při zakládání firem v České republice a sousedním Německu. Podmínky podpory podnikání v ČR představila paní Bartošová z Úřadu práce v Litoměřicích. Dr. Köhler z braniborského Lauchhammeru doplnil informace o možnostech a zkušenostech podpory pro začínající podnikatelé v Německu. Tyto obecné zkušenosti byly potvrzeny příklady a vystoupením úspěšných zakladatelů - podnikatelů z obou zemí.

Široké spektrum zúčastněných institucí umožnilo zajímavou diskuzi a nahlédnutí na problémy při zahájení podnikání z více úhlů. Z programu jednání vyplynulo, že začínající podnikatelé potřebují nejen finanční podporu, kterou mohou získat prostřednictvím Úřadů práce, ale i pomoc informační a metodickou.

             

Výměna studentů Soukromé podřipské SOŠ a SOU, o.p.s. 22. 1. 2006 – 27. 1. 2006

Projekt „Vzdělávací síť Labe – Nisa – Odra“, který je částečně financován Evropskou unií, umožnil deseti studentům z oboru kuchař – číšník poznat výuku v sousedním Německu. Výměnná praxe trvala od 22. do 27. ledna 2006 a uskutečnila se ve společnosti WEQUA GmbH v Lauchhammeru, který leží ve Spolkové zemi Braniborsko.

V rámci praktické výuky, která proběhla jak v kuchyni, tak i v oblasti obsluhy, měli studenti možnost vyzkoušet si přípravu pokrmů typických pro tento region, přiučit se v oblasti slavnostní obsluhy a pořádání banketů a na závěr měli i šanci předvést své umění a uvařit něco typicky českého, což se jim k radosti všech podařilo a moravský vrabec s bramborovým knedlíkem si u německého publika získal velkou oblibu.

Ale i mimo výuku byl nachystán velmi bohatý program. Studenti navštívili výrobnu sektů na zámku Wackerbarth, pivovar v Radebergu, muzeum uměleckého slévárenství v Lauchhammeru, ale zbyl čas i na sportovní vyžití v místní plavecké hale. Domů si studenti kromě svých zážitků přivezli i spoustu receptů, díky kterým jim německá kuchyně nezůstane cizí.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena