tisk.png, 294B

Společně to dokážeme

Aktuality projektu

20. října se uskutečnila závěrečná konference projektů "Společně to dokážeme", "Podpora" a "Handicap nám nevadí" v Mostě za účasti hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, na níž byli oceněni nejlepší účastníci projektu.

Spol

Spol

V říjnu končí činnost Poradenských klubů vzniklých v rámci projektu, ten v Roudnici nad Labem s následující bilancí: z 25 uchazečů o zaměstnání má aktuálně 14 pracovní smlouvu, 2 pracují na základě dohody o pracovní činnosti, 2 jsou přestěhovaní mimo region a 7 z nich ještě práci hledá.

 

Cílová skupina žáků absolvovala dvě skupinová poradenství k tématům trhu práce a přijímacím pohovorům. Chystá se ještě seminář na téma finanční gramotnost.

 

Na konci srpna skončilo sedmiměsíční období finanční podpory tří pracovních míst. Jeden účastník projektu na svém pracovním místě zůstává i bez podpory, druhý zahájil studium na vysoké škole a třetí je ve fázi pracovních pohovorů na jiná místa.

 

Žáci ze tříd 4HCR a 3 KČP dokončili na konci školního roku své videoživotopisy. Vzniklo tak několik seriózních, několik velmi vtipných a nápaditých videoživotopisů, z nichž bylo několik - po souhlasu autorů - zveřejněno na Facebookovém profilu projektu. Informaci o existenci těchto "YouTube CV" jsme rozeslali místním podnikatelům coby potenciálním zaměstnavatelům našich žáků.


Cílová skupina žáků právě prochází bilanční diagnostikou. (21. 4. 2015)

Cílová skupina žáků dokončuje své videoživotopisy! 30 žáků posledních ročníků pracovalo od února na tvorbě svých "YouTube CV". Na výsledek se těšíme.

Od 1.2.2015 jsme podpořili 3 pracovní místa, která obsadili účastnící projektu "Společně to dokážeme". Jedno dotované místo funguje v Ústí nad Labem, jedno v Roudnici nad Labem a poslední v Litoměřicích. Všem vybraným účastníkům blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Účastníci projektu absolvovali pracovní a bilanční diagnostiku. Diagnostiky se uskutečnily v Poradenských klubech v Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem na přelomu prosince a ledna.


Název projektu: Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji

Reg. č. projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00024

V rámci ESF OP LZZ, oblast podpory 2.1 byl Ústeckému kraji schválen další projekt s názvem „Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji", zkrácený název „SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME" CZ.1.04/2.1.01/D8.00024, ve kterém se jedním z partnerů stala Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Projekt je určen pro dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání absolventi SŠ a VŠ do 20, resp. 25 let věku z regionů Most, Litvínov, Děčín, Varnsdorf, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Druhou cílovou skupinu tvoří zájemci o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků středních škol z regionů Most, Litvínov, Děčín a Roudnice nad Labem.
Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých lidí na regionální trh práce. Účastníkům jsou k dispozici poradenské kluby, pomoc osobního poradce, individuální i skupinové poradenství, individuální koučink, setkávání s regionálními zaměstnavateli, pomoc při hledání zaměstnání, motivační kurzy, profesní vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, pracovní ochutnávky u zaměstnavatelů a rozjezd a využití nového multimediálního prostředku YouTube-CV.

 logolink

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena