Q - MOBIL

Cíl projektuq-mobil
Jaké jsou překážky, které stěžují vyslání více mladých lidí a učitelů do jiných evropských zemí, čímž by mohli dále rozvíjet své dovednosti, schopnosti a interkulturní kompetence? Je to velká administrativní náročnost, vyplňování nekonečných dokumentů a dodržování instrukcí?

Projekt Q-mobil pracuje na základě evropského nástroje pro odborné vzdělávání a přípravu EQARF (Evropský rámec pro zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě). EQARF je komplexní, praktický a jednoduchý nástroj pro návrh, přípravu, realizaci a hodnocení mobility. Zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářského prostoru vyžaduje, aby se dosáhlo dynamické, inteligentní a kulturně vzdělané společnosti. Důraz musí být zejména na posílení evropské dimenze odborného vzdělávání. Na podporu těchto procesů vznikl projekt Q-mobil, který je postaven na základě komplexního systému kvality obecných zásad EQARF.

leonardo-de

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena