tisk.png, 294B

Centrum praktického ekonomického vzdělávání

CEV

Název projektu: Centrum praktického ekonomického vzdělávání 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Podřipská škola je zapojena do projektu Centrum praktického ekonomického vzdělávání, který reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů středních škol v zaměstnání. Střední školy volají po praktickém vyučování, setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů, řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního včetně podnikatelského života, což je cílem projektu.

Projekt je určen studentům středních škol - především Obchodním akademiím a gymnáziím a středním odborným školám. Pro obě skupiny škol budou připraveny kurzy praktického ekonomického vyučování dle jejich zaměření a priorit. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové zmíněných škol, kteří vítají přípravu praktických úkolů a větší množství výukových materiálů, pomocí kterých budou moci procvičovat teorii, kterou vykládají v rámci své výuky. Důležitá je pro ně i výměna zkušeností mezi pedagogy a setkávání se zástupci firem, se kterými mohou plánovat praxe či stáže pro své studenty. Vybudování centra praktického ekonomického vyučování pod vedením expertů Fakulty sociálně ekonomické UJEP povede k výše uvedeným cílům.
Navazujícími cíli projektu jsou zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj znalostí a dovedností vč. soft skills vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě (např. založení živnosti), a z pohledu žadatele rovněž zvýšení kompetencí, které budou mít vliv na větší úspěšnost přijetí na vysokou školu.

Předpokládané datum zahájení projektu: září 2014 - 31. 07. 2015
Žadatel projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (http://www.ujep.cz/)
Rozpočet projektu: 6 496 734, 05 Kč

Web projektu: http://cev.fse.ujep.cz/

logolink-esf

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena