Příležitost

„Komplexní program podpory uchazečů o zaměstnání k přímému pracovnímu uplatnění“

Předkladatel projektu:
Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
Název a doba trvání projektu:

 • Komplexní program podpory uchazečů o zaměstnání k přímému pracovnímu uplatnění - PŘÍLEŽITOST (Číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.06.4/001)
 • OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • Termín realizace: od 1.1.2007 do 30.6.2008 – 18 měsíců

Obecný cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní podporu uchazečům o zaměstnání, zvýšit jejich kvalifikaci, zprostředkovat pro ně pracovní umístění a tak přispět k zamezení růstu převážně dlouhodobé nezaměstnanosti. Projektové aktivity se budou uskutečňovat v regionu Ústeckého kraje, v Mostě a v Roudnici nad Labem. Výstupem projektu bude realizace programu na zvolené cílové skupině, poskytnutí následné asistenční péče a poradenství, zprostředkování a podpora pracovního umístění pro absolventy programu v regionu Ústeckého kraje.

Specifické cíle projektu:

 • Vybudovat podpůrné technické pracoviště pro realizaci projektových aktivit.
 • Zprostředkovat pracovní umístění pro absolventy vzdělávacího a poradenského programu "PŘÍLEŽITOST" a podpořit vznik nových pracovních míst.
 • Poskytnout absolventům vzdělávacího a poradenského programu "PŘÍLEŽITOST" následnou individuální asistenční péči a poradenství.
 • Šířit a propagovat výsledky projektu.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Řízení a koordinace projektových aktivit
 2. Pracovní semináře partnerů projektu
 3. Vybudování podpůrného technického pracoviště pro realizace projektových aktivit
 4. Oslovení a výběr vhodné cílové skupiny
 5. Realizace programu
 6. Zprostředkování pracovního uplatnění pro absolventy programu
 7. Poskytnutí následné individuální asistenční péče a poradenství
 8. Šíření, hodnocení a propagace výsledků projektu

Cílové skupiny:

 • Uchazeči o zaměstnání s důrazem na osoby s nízkou kvalifikací
 • Osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí do 25 let věku a méně než 6 měsíců v evidenci úřadu práce
 • Osoby s handicapem věku (lidé nad 50 let věku)
 • Dlouhodobě nezaměstnaní

Organizace zapojené do projektu:

 • Koordinátor: Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
 • Partneři projektu:
 1. Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s. Roudnice nad Labem
 2. Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most
 3. COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o.
 4. Okresní hospodářská komora Most

Výstupy projektu:

 • 300 kusů propagačních materiálů
 • 1 podpůrné technické pracoviště pro realizaci projektových aktivit
 • 1 zrealizovaná odborná konference
 • 6 motivačních seminářů k oslovení cílových skupin pro vstup do programu
 • 6 pracovních seminářů se zaměstnavateli
 • 1 hodnotící zpráva
 • 4 články v tisku
 • 30 kusů propagačních CD
 • www stránky předkladatele projektu a partnerů

Doprovodná opatření:

 • předkladatel projektu bude hradit příspěvek na hlídací služby pro matky s malými dětmi,
 • bude též hradit náklady na dojíždění pro zástupce ze sociálně slabších skupin,
 • bude též hradit náklady stravování (oběd) v případě, že školící program bude v jednom dni delší než 6 hodin,
 • budou-li do programu zařazeni občané se změněnou pracovní schopností či zdravotním omezením, bude podporovat osobní asistenci při podpoře jejich vstupu do programu. Předkladatel projektu zajistí bezbariérové prostředí pro účastníky školení.

 

Ke stažení

  Projekt Příležitost na Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s.
  Projekt Příležitost má první absolventy
  Rekvalifikační kurz - Aranžér
  Rekvalifikační kurz - Kuchařské práce
  Rekvalifikační kurz - Montér suchých staveb
  Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače
  Rekvalifikační kurz - Zedník
  Leták pro zaměstnavatele
  Projektový zpravodaj

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena