tisk.png, 294B

Prevence školní neúspěšnosti

EU_hlavicka

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku
registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Partneři projektu: Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.
Zapojené školy:

 • ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem
 • ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem
 • ZŠ Školní, Roudnice nad Labem
 • ZŠ Mšené-lázně
 • ZŠ Budyně nad Ohří

Doba trvání projektu: 1.10.2016 - 30.9.2019

Cílem projektu je snížení rizik a prevence předčasného ukončení školní docházky, pozitivní ovlivnění žáků a dlouhodobá podpora při zvládání školních nároků pro žáky s potřebou podpůrných opatření a pro ty, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na rozvinutí široké spolupráce základních a středních škol a relevantních institucí v oblasti podpory inkluze žáků, na podporu inkluze v ZŠ a SŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

 • KA01 Program podpory dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí při přechodu mezi stupni vzdělávání (pro 1. a 6. ročníky ZŠ)
 • KA02 Doučování
 • KA03 Volnočasové aktivity - Čtenářské dílny
 • KA04 Působení školních psychologů a speciálních pedagogů na ZŠ
 • KA05 Působení koordinátora inkluze na ZŠ
 • KA06 Působení školních asistentů na ZŠ
 • KA07 6ti modulový vzdělávací program na téma "Jak pracovat s heterogenní skupinou a vytvářet dobré klima školní třídy"
 • KA08 DV pro kariérové poradce, výchovné poradce a ředitele k profesní diagnostice pro děti z marginalizovaných skupin
 • KA09 Zvyšování kvalifikace učitelů pro práci s dětmi s různými formami ADHD
 • KA10 Pracovní skupiny pro zlepšení spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních služeb
 • KA11 Řízení projektu

Další informace:

 • Ing. Kateřina Hlaváčová, Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., khlavacova@podripskaskola.cz
 • Tomáš Lukačina, DiS., Město Roudnice nad Labem, tlukacina@roudnicenl.cz
 • Iveta Fidlerová, Centrum D8, o.p.s., FidlerovaIveta@email.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.

Inkluze_hlavicka

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena