Motivalue

Projekt Motivalue je jedním z mnoha aktivit Lifelong Learning Programme – Comenius (EU) a zabývá se motivací studentů. Hledají se cesty, jak logo-motivalue.jpg, 10kBzlepšit přístup studentů k učení, například tím, že si studenti budou tvořit tzv. portfolio motivace, kde budou vyjmenovány krátkodobé cíle, dlouhodobé cíle a cesty jak k nim dojít. Důležitým bodem je identifikace stylů učení jednotlivých studentů a následná úprava učebních materiálů a postupů. Všechny aktivity a výstupy povedou ke zkvalitnění výuky a vzdělávání. Projekt se realizuje v období 2006 – 2009.

Motivalue je jedním z celé řady evropských projektů, kterých se SPSOŠ a SOU o.p.s. účastní, je mu přikládána velká důležitost, především s ohledem na budoucí vývoj školství.

V první polovině listopadu 2007 se uskutečnila další pracovní schůzka (v pořadí již třetí) projektu Motivalue. Meeting se konal v italském městě Rieti nedaleko Říma, za účasti škol z šesti evropských zemí (Itálie, Francie, Švédsko, Německo, Slovensko a Česká republika). Českou republiku reprezentuje Soukromá podřipská střední odborná škola a SOU o.p.s. Roudnice nad Labem (SPSOŠ a SOU o.p.s.).

Finální produkt projektu za ČR (bohužel správně funguje jen v MS IE)

Ke stažení

O logu Motivalue

Popis jednotlivých učebních stylů

Dotazník pro určení "Učebního stylu"

Motivační portfolio

Metodický průvodce pro učitele

Výsledky dotazníku "Přístup k učení" (pro ČR)

Mezinárodní výsledky dotazníku "Přístup k učení"

Podklady k vyučovacím hodinám, dle projektu Motivalue

Dotazník pro zjištění učebního stylu si můžete vyplnit zde.

Vytvořené vyučovací hodiny učiteli SPSOŠ a SOU o.p.s.

Některé výukové materiály jsou vytvořeny v softwaru pro interaktivní tabule (formát flp). Alespoň si je prohlížet je možné po stažení SW ACTIVprimary viewer.

  Ekonomie - 3. ročník (pdf)
  Switzerland - Německý jazyk (pdf)
  Podniková ekonomika pro druhý ročník (pdf)
  Přeprava a přepravní prostředky - Obchodní logistika (pdf)
   - výukový materiál (flp) k experimentální hodině předmětu obchodní logistika
  Pracovní právo - Právo (pdf)
   - výukový materiál (pdf) k experimentální hodině předmětu právu
  Anglický jazyk pro druhý ročník (pdf)

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena