Leonardo da Vinci

Jak na to - česká a německá gastronomie v praxi 

Partner projektu: Německo: WEQUA GmbH, Lauchhammer – Ost

V rámci recipročního projektu se uskuteční stáže pro učně oboru kuchař-číšník (žáci druhého a třetího ročníku zejména ze sociálně slabých rodin a příslušníci národnostních menšin). Projekt umožní učňům rozšířit si nejen své odborné, ale i sociální a mezikulturní kompetence. Vzhledem k tomu, že učni obou institucí spadají do skupiny znevýhodněné mládeže, je tento projekt jednou z mála možností zapojit je do evropské mobility. Rovněž se zvýší jejich šance uplatnit se na trhu práce. Specifickým cílem na úrovni partnerských organizací je vytvoření základu (pilotního ověření) pro budoucí zařízení obdobné stáže do učebních plánů. Tím by se nejen zvýšila atraktivita oboru, ale i odborná úroveň absolventů.

Zdroj: Program Leonardo da Vinci, Kompendium projektů, Česká republika 2007

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena