Krok za krokem

krok-za-krokem

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Rovoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech
a oborech cestovního ruchu
Zkrácený název projektu: Krok za krokem
Název projektu anglicky: Step by Step
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/04.0011
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 30. 4. 2012
Doba trvání: 16 měsíců
Rozpočet projektu: 2 206 708,02 Kč

Vzdělávací program "Krok za krokem" je každoročně realizován v rámci udržitelnosti projektu. Žáci maturitních oborů společně s žáky oboru kuchař - číšník spolu absolvují první část výše zmíněného vzdělávacího programu v rámci podzimního projektového týdne, druhou pak na konci školního roku v rámci druhého projektového týdne.


Začátkem ledna začala naše škola realizovat projekt Krok za krokem, který byl finančně podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jehož hlavním cílem je posílení mezioborových vazeb žáků a zlepšení jejich odborné a praktické přípravy na budoucí povolání. Soukromá podřipská SOŠ a SOU je nositelem tohoto projektu, partnerem je Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. z Mostu (www.ric-most.cz). V rámci projektu Krok za krokem dojde k vybudování a modernizaci tréninkového pracoviště, které bude sloužit k pilotnímu ověření vzdělávacího programu "Step by Step", který bude v rámci projektu zpracován.

Mezi první aktivity patří série čtyř motivačních seminářů, které se uskuteční v týdnu od 14.3.2011 v prostorách školy. Semináře jsou určeny pro cílovou skupinu projektu, do které patří žáci gastronomických oborů a žáci oborů cestovního ruchu.

Následovat bude zmapování vstupních kompetencí formou dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů. Výsledky budou použity při tvorbě metodiky vzdělávacího programu "Step by Step", který bude vytvořen přímo na míru pro cílovou skupinu. Pilotního ověření se zúčastní 60 žáků naší školy ve čtyřech skupinách vždy po patnácti. Na základě výsledků pilotního ověření se dopracuje metodika vzdělávacího programu tak, aby vyhovovala potřebám cílové skupiny a zároveň přinášela kýžené výsledky. Vzdělávací program pak bude zařazen do učebních plánů v rámci tzv. projektových týdnů.

opvk

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena