Implementace ECVET

Ziel3

"Implementace ECVET v německo-českém příhraničí" si klade za cíl založit spolupráci v oblasti přeshraničních žákovských výměn mezi německým odborným učilištěm AFBB gGmbH a naší školou. V rámci projektu mají být vytvořeny rámcové podmínky k zajištění uznání učebních výsledků ze zahraničí v domácím školském systému. Cílem je v mnohem větší míře využít potenciálu příhraničí pro studenty odborných škol v Německu a České republice. Tohoto cíle se dosáhne na základě přípravy žákovských výměn se zaměřením na zavedení jednotných instrumentů ECVET (Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání a přípravě). Tím bude možné učební výsledky získané v zahraničí transparentně dokumentovat, což umožní uznání v daném domácím školském systému.
V rámci projektu budou vytvořeny následující výsledky:

  • vzdělávací koncept k implementaci ECVET v rámci žákovských výměn,
  • Memorandum of Understanding k podpoře spolupráce zúčastněných instutucí při realizaci žákovských výměn (mobilit),
  • 4 německo-české workshopy k implementaci ECVET ve výměnách žáků v Roudnici nad Labem a Drážďanech.

Setkání

První workshop se uskutečnil 6. prosince 2013 v Drážďanech a zúčastnění učitelé z obou institucí byli informování o principech ECVET, cílech projektu a o jeho výsledcích.

Další workshop se realizoval na naší škole 10. ledna 2014, kde všichni zúčastnění porobnávali učební osnovy oborů management obchodu (CZ) a Industriekaufmann/-frau (DE), hledali stejné výsledky učení a vytvořili společně dva moduly, jejichž obsahy jsou stejné ve výuce na obou stranách hranice.
Třetí workshop se konal v Drážďanech 7. března 2014, tématem bylo ověřování a uznávání výsledků učení.
Poslední workshop se uskutečnil opět v Roudnici, a to 4. dubna 2014. Učitelé obou zúčastněných institucí se zde shodli na tom, jak výsledné stáže budou vypadat a také na obsahu memoranda o spolupráci, které podepíšou nejvyšší zástupci obou škol.

Partner projektu:

AFBB
http://www.ausbildung-und-studium.de/

Webové stránky projektu:
http://www.ziel3-ecvet.eu/

Doba trvání projektu: 1.8.2013 – 30.6.2014

Kontakt:
Ing. Kateřina Hlaváčová
Tel.: 00420 724 926 244
Fax: 00420 416 810 772
E-Mail: khlavacova@podripskaskola.cz

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena