tisk.png, 294B

Maturitní zkouška

Oficiální web nové maturity.

Maturitní zkouška 2022 JARO

Rozpis ústní části MZ

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce

Rozhodnutí ředitele o jmenování zkušebních komisí a hodnotitelů


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2022

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky 2021/2022

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 405/2020 Sb., v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., určuje následující:

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek, a to následujícím způsobem:

MZ

MZ P

Roudnice nad Labem, 6. 9. 2021, Ing. Richard Červený, ředitel školy

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena