tisk.png, 294B

Maturitní zkouška

Oficiální web nové maturity.

Maturitní zkouška 2020 PODZIM

Přehled důležitých termínů:

 • Praktická maturitní zkouška
  • všechny obory v Roudnici nad Labem: 8. září 2020 od 8:00 h v učebně H
  • DS v Ústí nad Labem: 5. září 2020 od 8:00 h na Základní škole Mírová, Mírová 2734/4 v Ústí nad Labem
 • Ústní část dle jmenného rozpisu
  • Roudnice nad Labem: 17. 9. 2020. Rozpis ústní části MZ tříd 3P a 4HML
  • Ústí nad Labem: Ústní maturitní zkouška pro obor podnikání tříd 3PB a 3PC se bude konat dne 12. září 2020 na Základní škole Mírová, Mírová 2734/4 v Ústí nad Labem. Podrobný rozpis ústních maturit Vám zašleme na Vaše e-mailové adresy.

Hygienická opatření během maturitních zkoušek

 • Maturant má s sebou:
  • Roušku a sáček
 • Během pohybu po škole a při příchodu do budovy má každý obličej zakryt rouškou.
 • Je zákázáno se před a v budově školy shromažďovat. Maturanti jdou přímo do své učebny a dbají pokynů vyučujících.
 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2020

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky 2019/2020

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., určuje následující:

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek, a to následujícím způsobem:

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

4HML

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

ústní zkouška

Management obchodu

(RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a obchod

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

 • Anglický jazyk

 • Cestovní ruch

 • Německý jazyk

Logistika (RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a logistika

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

Management cestovního ruchu (RVP 65-42-M/02)

Cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu

Metodika průvodcovství

Podnikatelský záměr - obhajoba

Hotelnictví (RVP 65-42-M/01)

Cestovní ruch a provoz hotelu

Gastronomie

Maturitní práce - obhajoba

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3P

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví

 

nebo

 

Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3PB, 3PC

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví


nebo


Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

2. Témata uvedených zkoušek jsou stanovena v příloze.

Roudnice nad Labem, 2. 9. 2019, Ing. Richard Červený, ředitel školy

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena