tisk.png, 294B

Maturitní zkouška

Oficiální web nové maturity.

Maturitní zkouška 2019 jaro

Rozpis ústní části MZ

třída 3P (+ústní RJ Melnyk a Kiš) - pondělí 27. 5. a úterý 28. 5.

třída 4HML - od středy 29. 5. do pátku 31. 5.

Přehled důležitých termínů:

Důležité termíny:

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2019

 • 12. 11. Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci (projekt MZ2019) v IS CERTIS.
 • 3. 12. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
 • 14. 12. Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování v IS CERTIS.
 • 19. 12. Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených).
 • 2. 1. Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka.
 • 15. 1. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
 • 1. 3. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
 • 10. – 11. 4. Konání písemných prací SČ MZ viz kalendář školy
 • 2. – 10. 5. Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+ viz kalendář školy

MZ 2019 jaro

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2019

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky 2018/2019

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., určuje následující:

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek, a to následujícím způsobem:

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

4HML

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

ústní zkouška

Management obchodu

(RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a obchod

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

 • Anglický jazyk

 • Cestovní ruch

 • Informační a komunikační technologie

 • Německý jazyk

Logistika (RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a logistika

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

Management cestovního ruchu (RVP 65-42-M/02)

Cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu

Metodika průvodcovství

Podnikatelský záměr - obhajoba

Hotelnictví (RVP 65-42-M/01)

Cestovní ruch a provoz hotelu

Catering pro akci

Maturitní práce - obhajoba

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3P

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví

 

nebo

 

Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3PB, 3PC

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví


nebo


Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

2. Témata uvedených zkoušek jsou stanovena v příloze.

Roudnice nad Labem, 3. 9. 2018, Ing. Richard Červený, ředitel školy

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2019 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena