Vánoční Praha 2018

Vánoční Praha
Dne 20.12. jsme vyrazili na školní výlet s naší paní učitelkou třídní Petrou Brůžovou. Prvním
bodem naší prohlídky byla návštěva Staroměstského náměstí. Zde jsme si prošli tradiční
vánoční trhy a samozřejmě mohli obdivovat stromeček. Hlavním cílem výletu byla návštěva
muzea voskových figurín Grévin, do kterého se těšila nejen celá třída 2KKP, ale i někteří
studenti…

Exkurze třídy 1HML v Praze

Na první exkurzi - stmelovací výlet vyrazila naše třída 16. listopadu do Prahy. Cílem byl Pražský hrad. Měli jsme objednanou prohlídku Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starého královského paláce a baziliky sv. Jiří. Milá průvodkyně nás provedla všemi budovami a podrobně nás seznámila s historií a zajímavostmi. Sami jsme si potom prošli ještě Zlatou uličku. Přes nepřízeň počasí se nám výlet líbil…

Studijní cesta do Londýna

7. prosince se vydala desetičlenná skupina na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna.

Vyrazili jsme v půl druhé z Karlova náměstí v Roudnici nad Labem. Už na začátku cesty vládla kamarádská atmosféra a všichni se plni očekávání těšili na nové zážitky. Jeli jsme autobusem přes celé Německo, část Holandska a Belgie a pak ve Francii přestoupili na trajekt. Po hodině a půl cesty trajektem…

Tradiční vánoční výlet do Drážďan

V pondělí 14. 12. 2015 vyrazila skupina padesáti žáků a tří členů pedagogického sboru naší školy na drážďanské vánoční trhy. Chvíli po osmé hodině ranní jsme vyjeli z Roudnice. V Drážďanech, kam jsme dorazili krátce před desátou hodinou, nás přivítalo krásné slunečné počasí. Od budovy Semperoper jsme se přesunuli k Frauenkirche a zde jsme pořídili tradiční společný snímek před sochou Martina Luthera.…

Metodika průvodcovství v praxi

Několik posledních hodin metodiky jsme se připravovali na výlet do Prahy. Shromažďovali jsme informace, postřehy i zajímavosti, aby byl náš výklad co nejzajímavější. Spolu s „cestovní“ polovinou třídy 2 HCR jsme 25. dubna vyrazili do terénu. Přijeli jsme na hlavní nádraží a metrem jsme se dopravili na první zastávku, Staré zámecké schody, kde naše trasa začínala.

st vce | May 09, 2013

Seminář v Terezíně 2011

Ve středu 14. prosince se vydalo 20 studentů Podřipské školy na celodenní výlet do Terezína. Byl pro ně připraven bohatý program s cílem poznání problematiky holokaustu.

7 Statečných z 3MOC v Muzeu hl. m. Prahy

3. listopadu se vydalo sedm studentek a studentů z 3MOC prohlédnout si Muzeum hlavního města Prahy. Budova muzea na Florenci poskytuje informace o vývoji Prahy od pravěku po novověk. Lahůdkou je Langweilův model Prahy, který věrně dokumentuje vzhled „matky měst" v první polovině 19. století (model vznikal v letech 1826 až 1834). Několik hodin strávených v muzeu využili studenti nejenom k získání…

Exkurze do Osvětimi

V rámci hodin občanské nauky, dějepisu a geografie navštívili studenti Podřipské školy koncentrační tábor v polské Osvětimi. Odjezd byl naplánován na sedmého dubna v půl čtvrté ráno. I přes velmi brzkou hodinu se v čas sešli všichni studenti i pedagogové. Cesta autobusem probíhala, až na drobné komplikace, bez problémů, takže jsme ve 13:00 úspěšně dorazili k branám tábora.

Studenti byli…

Poznávací zájezd do Londýna a okolí

Ve druhé polovině března zamířila skupina studentů Podřipské školy do světové metropole Londýna a dalších zajímavých míst jižní Anglie. Šestidenní autokarový poznávací zájezd začal cestou přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii. Kanál La Manche byl překonán Eurotunnelem.

Hned druhý den se odstartovalo poznávání pěším okruhem po pamětihodnostech Londýna (Tower Bridge, Tower, katedrála…

Krátké ohlédnutí za výletem do Prahy

Třetí ročníky maturitních oborů si zpříjemnily předvánoční období a vyrazily na výlet do Prahy. Hlavním cílem bylo Muzeum hlavního města Prahy, kde je největším lákadlem Langweilův model Prahy. Ten je vyroben z lepenky a dřevěné konstrukce. V modelu nalezneme i části Prahy, které již v této podobě neexistují. Vše je doplněno o dotykovou obrazovku zajišťující osvětlení vybraných částí Prahy. Třeťáci…


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena