Vánoční návštěvy

Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase přicházejí na Podřipskou školu žáci z prvního stupně roudnických základních škol. Pro děti si studenti a učitelé připravili několik aktivit.

Všichni si vyzkoušeli zdobení perníčků, ozdobné skládání ubrousků, povídali si o tradicích a zvycích nebo o slavnostním stolování.

Věříme, že návštěvy Podřipské školy přispěly k navození sváteční…

Divadelní tradice na Podřipské škole

Od začátku školního roku 2012/2013 má naše škola novou tradici. Studenti navštěvují pravidelně divadelní představení v některém z pražských divadel. V loňském školním roce to bylo  Divadlo ABC, které se na představení pro studenty specializuje a umí mladého diváka zaujmout a nadchnout. Není dnes totiž úplně obvyklé, aby studenti pravidelně a rádi navštěvovali kulturní akce. Nám se to však podařilo.

Už…

Úvodní kurz 2013

Některé věci se v životě opakují neustále dokola. Někdy je to nepříjemné, někdy zase naopak. Úvodní kurz prvních ročníků je určitě z té druhé skupiny. Po prvním dnu ve škole, kdy se v podstatě ani do školy nejde, se prváci vydali do Doks k Máchovu jezeru. Tamní Poslův mlýn se stal místem úvodního seznamovacího kurzu. Na programu byly vzdělávací i volnočasové aktivity, které vyplnily 3 dny…

Zahájení školního roku 2013-2014

Tradice se mají dodržovat. Proto se všichni vyučující a žáci sešli 2. září v KD Říp, aby společně zahájili školní rok 2013-2014. Obvyklý program, v jehož rámci pan ředitel přítomné přivítal a popřál jim všechno nejlepší do školního roku, okořenili čtvrťáci. Ti si připravili slavnostní pasování nových žáků do prvního ročníku. Každý prvák nebo prvanda předstoupili a poklekli před pasující dvojici.…

Úvodní kurz 2012

Obec Srbsko v Českém Ráji se opět stala místem úvodního kurzu Podřipské školy. Prvačky a prváci odjeli druhý školní den poznávat nejenom krásy skal, ale hlavně své spolužáky a vyučující. Program se skládal ze zábavy i trošku vážnějších věcí, jako je školení bezpečnosti a ochrany nebo zjištění úrovně znalostí cizích jazyků. Všichni účastníci načerpali potřebné síly fyzické a mentální do svého nadcházejícího…

Zahájili jsme školní rok 2012 - 2013

Když něco končí, tak něco nového začíná. Přesně tohle platí již několik století i o prázdninách a školním roce. 3. září v 9:00 to pro Podřipskou školu platilo již po 21. Pan ředitel vstoupil na pódium před žákyně, žáky, rodiče, prarodiče a pedagogy, aby je přivítal a uvedl do nového školního roku.

Všem popřál hodně štěstí, trpělivosti, sil, odhodlání a dobré nálady. Každému musí záležet…


    Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
    nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

    telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

    Instagram RSS FACEBOOK


    Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena