Nehodou to začíná

Žáci naší školy se dne 19. ledna 2017 zúčastnili projektu společnosti DEKRA pod názvem Nehodou to začíná. Cílem tohoto projektu je snížit počet dopravních nehod na silnicích, neboť je statisticky dokázáno, že třetinu vážných dopravních nehod způsobují začátečníci.

Nehodou to začíná je interaktivní preventivní a vzdělávací pořad s praktickými informacemi o příčinách a následcích dopravních…

Právo na spravedlivý proces

V pondělí 16. ledna 2017 k nám z Prahy přijel přednášet pan profesor Klíma o „Právu na spravedlivý proces." Toto téma jsme si před jeho příjezdem vybrali z nabídky Metropolitní univerzity Praha. Jeho přednáška byla velmi poučná, pan profesor nám vyprávěl zajímavé příklady z praxe. Poté nám dal prostor se vyjádřit, jak bychom se v dané situaci zachovali my. Mezi témata, která jsme si vyzkoušeli v praxi,…

Další V.I.P. workshopy Den D

Na počátku roku 2014 zakončila Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. sérii „VIP workshopů" projektu Den D, v rámci kterých měli naši žáci možnost diskutovat s úspěšnými podnikateli. Prvním v tomto roce byl pan Vosátka, zakladatel firmy UNIBON s.r.o. Slaný, za níž stojí již 20 let úspěchu. Druhým byl pan Picek, majitel 

Tomio Okamura na Podřipské škole

Tomio…

Přednáška o drogové problematice

Dne 21. 2. 2011 uspořádala Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. v Roudnici nad Labem ke svému dvacetiletému výročí od založení školy další vzdělávací seminář pro ředitele škol, výchovné poradce, ale také pro širokou odbornou veřejnost. Tentokrát jsme přivítali pana plk. Mgr. Břetislava Brejchu z Národní protidrogové centrály v Praze. Ten všechny účastníky přednášky seznámil velice poutavou a srozumitelnou…

MUDr. RADIM UZEL NA PODŘIPSKÉ ŠKOLE

K  blížícímu se dvacetiletému výročí založení Soukromé podřipské střední odborné školy se 30. listopadu 2010 konala úvodní přednáška pana MUDr. Radima Uzla CSc., známého sexuologa a gynekologa na téma: „Zavést sexuální výchovu do škol ANO či NE?“ Této přednášky se účastnilo několik studentů, učitelů, zástupců a ředitelů základních škol z Roudnice nad Labem a širokého okolí. Přednáška byla určena…

Odpoví Dr. Radim Uzel

Možná jste si všimli série článků, názorů a diskuzí, která proběhla relativně nedávno ve všech médiích na téma sexuální výchovy ve školách. Podřipská škola chce navázat a pomoci najít odpověď na tuto celospolečenskou otázku. Proto se rozhodla pozvat do Roudnice n. L. předního odborníka na sex pana Dr. Radima Uzla. Přednáška proběhne v prostorách školy v úterý 30. listopadu. Program je koncipován…

Pravidelné přednášky

Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. si uvědomuje důležitost šíření a prezentace obtížně dostupných informací. V dnešní době internetu a rychle se měnících společenských podmínek se poznatky a znalosti o nejrůznějších problémech společnosti postupně zpovrchňují a zjednodušují. Chybí také interdisciplinární souvislosti. Proto se rozhodla Podřipská škola pravidelně pořádat přednášky předních českých…


    Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
    nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

    telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

    Instagram RSS FACEBOOK


    Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena