Poslední meeting projektu Live - Learn - Work

Dva roky uběhly jako voda a osud projektu Live - Learn - Work se naplnil. Podřipská škola měla tu čest účastnit se projektu v rámci programu Comenius již podruhé. Tentokrát se jednalo o akci, do které bylo zapojeno celkem 7 škol ze 7 zemí Evropy, resp. Asie (Turecko).

Dvouleté snažení žáků a učitelů vyvrcholilo na meetingu v rumunském městě Falticeni. Na účastníky, včetně 2 žákyň a 2 vyučujících…

Comenius meeting v Padově

Předposlední setkání v rámci projektu Live - Learn - Work proběhlo v severoitalském městě Padova. Druhý dubnový týden vyrazila do starého univerzitního města i skupina z Podřipské školy. Dvě studentky a dva vyučující se potkali s ostatními zástupci škol ze 6 evropských zemí na střední škole Istituto Luigi Einaudi.

V poslední fázi projektu se do centra pozornosti dostává téma práce a možnosti…

Projekt LLW pokračuje

Po krátkém zimním spánku se naplno roztáčí kola projektu Live-Learn-Work. Již za měsíc vyrazí skupina žáků a učitelů Podřipské školy na další projektový meeting do Itálie. Ve městě Padova proběhne předposlední setkání, kde se již všichni budeme zabývat tématem práce. Konkrétně půjde o to, jak uspět na trhu práce, jak se dobře připravit na přijímací řízení nebo které kompetence by měl mít každý z…

Live – Learn – Work v Turecku

Jeden z mezinárodních projektů Podřipské školy nese název Live – Learn – Work. O tomto zajímavém projektu jsme vás již několikrát informovali, takže víte, že je do něj zapojeno celkem 7 škol. Každá instituce postupně pořádá pracovní setkání projektových partnerů. Nazačátku října se tentokrát hostitelské role ujala střední škola z tureckého města Çinarçik. Na meetingu se řešil především závěrečný…

Meeting projektu LLW v Litvě

Projekt Live - Learn - Work se blíží ke konci svého prvního roku trvání. Vrcholem setkání v Litvě byla premiéra a zároveň derniéra společného divadelního vystoupení. Studenti ze všech zapojených škol společně nazkoušeli pohádkový příběh Sněhurka a sedm trpaslíků.

Nejednalo se ovšem o klasickou pohádku. Sedm trpaslíků žilo v sedmi státech a každý z nich představoval určitou kompetenci k práci.…

Meeting projektu LLW ve Švédsku

Fotogalerie

Projekt Live - Learn - Work je jedním z několika mezinárodních projektů, kterých se v současné době Podřipská škola aktivně účastní. Jak název napovídá, tak se studenti učí poznávat jiné kultury evropských zemí (Live - Žít), učí se učit se (Learn - Učit se) a získávají také potřebné kompetence k uspění na evropském…

Druhá projektová schůzka v Roudnici n. L.

Podřipská škola je hrdým hostitelem druhé pracovní schůzky projektu Live - Learn - Work. Přivítáme 24 studentů a 17 učitelů ze 6 zemí. Pro naše hosty jsme připravili bohatý program.

V úterý 12. prosince se zahájí meeting v KD Říp, kde se sejdou všichni zúčastnění. Každá ze škol zde bude prezentovat své zpracování úkolu z Polska. Uvidíme, uslyšíme a možná i ochutnáme tradiční národní svátky,…

Projektová schůzka LLW na Podřipské škole

Předvánoční shon na Podřipské škole byl znásoben pořádáním druhé schůzky mezinárodního projektu Live - Learn - Work. Celkem 41 zahraničních studentů a učitelů ze 6 zemí se přijelo podívat a pracovat do Roudnice nad Labem.

Program setkání byl velmi bohatý, akce střídala akci. Ihned v úterý 13. prosince se hlavní role ujali samotní studenti, kteří předvedli kulturu, zvyky, svátky, národní…

Prosinec na Podřipské škole

Velmi hektický měsíc čeká Soukromou podřipskou SOŠ a SOU o.p.s.. Prosinec je plný svátků, tradic, oslav a dalších akcí, které žákyně, žáci a vyučující již v listopadu pečlivě připravují. Stejně jako minulý rok přivítáme vzácnou návštěvu pana Dr. Radima Uzla. Dozvíme se o aktuálním vývoji v oblasti sexuální výchovy a s tím související následné problematiky. Tradicí je také akce Advent na Podřipské…

Projektový týden a Live-Learn-Work

Přednáška pana Okamury se konala ve čtvrtek 6. října. Své nově nabyté znalosti si mohli žákyně a žáci Podřipské školy vyzkoušet ihned následující týden v němž proběhl tzv. projektový týden. Ten má velkou tradici a své pevné místo v kalendáři Podřipské školy. Studenti během pěti dnů zpracovávají různá témata tak, aby si procvičili, získali klíčové kompetence nutné pro vstup a uplatnění na trhu práce.…


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena