tisk.png, 294B

DEN D se Zbyňkem Frolíkem

Být předmětem touhy nikoli pouze volby!

Další z VIP workshopů v rámci projektu "Den D" proběhl dne 29. dubna 2013 ve firmě LINET spol. s r. o.. Ta se zabývá výrobou postelí pro zdravotnická zařízení a výrobou madrací.

Po příjezdu do sídla firmy ve středočeských Želevčicích jsme byli přivítáni ředitelem firmy panem Ing. Zbyňkem Frolíkem. V průběhu workshopu nás seznámil se vznikem a postupným rozvojem společnosti. Prozradil nám své úplné začátky ve své pestré podnikatelské kariéře a dále to, jak přišel na nápad zabývat se výrobou postelí a jak si postupně začala firma vydobývat se celosvětově významné postavení na tomto specifickém trhu. Své vyprávění doplnil poutavou power pointovou prezentací plnou zajímavých čísel a myšlenek.

Být předmětem touhy nikoli pouze volby!, to je motto, kterým se pan Frolík řídí a přináší mu úspěchy nejen na poli pracovním.

Po skončení prezentace měl pan Frolík schůzku se zahraničními hosty a nás se ujali tři vedoucí zaměstnanci firmy. Byli jsme rozděleni do skupin a poté již následovala zajímavá prohlídka celého úseku výroby nemocničních postelí. Měli jsme tak možnost projít si a prohlédnout si místa, kam se běžně nedostaneme. Proces výroby je velmi složitý a v mnohém nám připomínal automobilku Škoda v Mladé Boleslavi. Po exkurzi výrobou jsme se opět vrátili za panem Frolíkem, který nám odpovídal na otázky. Poté již následovala prohlídka výstavní místnosti, kde nám pan Frolík představil jedinečné produkty své firmy. Seznámil nás s tím, jak jednotlivé postele fungují, co všechno umí a jak pomáhají nejen pacientům, ale i zdravotnickému personálu. Každý z nás byl překvapen, o jak složitý mechanismus se jedná.

Setkání s panem Frolíkem bylo dalším milým obohacením výuky a již nyní se těšíme na další setkání
s úspěšnými podnikateli v rámci projektu Den D.

Jiřina Marhevková, 2HCRSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena