tisk.png, 294B

Q-Mobil v Roudnici nad Labem

Kvalita je pro Podřipskou školu nejdůležitějším kritériem. Certifikace dle normy ISO 9001, kterou škola prošla již před osmi lety, je jakýmsi základním stavebním kamenem. Podřipská škola chce ale neustále poskytovat lepší a lepší produkt. K tomuto cíli vydatně pomáhá také zapojování do rozličné projektové činnosti. 


Poslední červnový týden se stala Roudnice nad Labem hostitelským městem projektu Q-Mobil, který se zabývá kvalitou mobilit. Co je to mobilita? V případě projektu Q-Mobil se jedná o studijní nebo pracovní stáž, především v rámci Evropské unie. Snahou projektu je tedy zabezpečit určitou požadovanou úroveň jak pro studenty, kteří vyrazí na studia do zahraničí, tak i pro hostitelské organizace (školy, firmy apod.).

Cílem je to, aby všichni zainteresovaní byli spokojeni, aby se jejich potřeby a očekávání setkaly se skutečností. K tomu má sloužit nově vytvořený nástroj, což je hlavním výstupem projektu Q-Mobil.

Proč je nutné se zabývat tímto úkolem? Pobytem v zahraničí získává člověk cenné zkušenosti, znalosti a poznatky. Nežijeme v uzavřené ulitě. Naopak jsme malou republikou uprostřed Evropy, která potřebuje ostatní. Proto se neustále zvětšuje tlak na zvětšení počtu studijních i pracovních zahraničních pobytů.

Jak se tedy v realitě dnešního dne může takový nástroj využít? Za příkladem nemusíme jít daleko. Podřipská škola zprostředkovává studijně-pracovní stáže svým studentům. Ti musejí mít určité znalosti, dovednosti již před cestou. Firma nebo škola, kde bude mobilita realizována, musí naopak zajistit příslušné ubytování, stravování, dopravu a hlavně pracovní místo, resp. studijní program. Celý proces musí být vyhodnocován, kontrolován. Na základě výsledků poté dojde ke zlepšení, resp. k úpravám celého procesu (pro více informací  - khlavacova@podripskaskola.cz).

Důkazem, že Podřipská škola je kvalitní organizací, není jenom rozmanitá projektová činnost, ale také již 20letá existence, historie a tradice. Orientace na zákazníka a kvalitu pak dává velký optimismus i do dalších roků trvání Podřipské školy.Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena