tisk.png, 294B

Poslední krok

Projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.13/04.0011) neboli Krok za krokem dospěl ke svému závěru. Pomyslným posledním krokem byla závěrečná hodnotící konference, která se uskutečnila dne 19. dubna 2012 v Kulturním zařízení města Roudnice nad Labem. Závěrečná konference se tak stala vyvrcholením všech projektových aktivit, které jsme v průběhu posledních 16 měsících realizovali na Soukromé podřipské střední odborné škole a středním odborném učilišti o.p.s. v Roudnici nad Labem.

Hlavním cílem projektu bylo posílení mezioborových vazeb žáků školy a zlepšení jejich odborné a praktické přípravy na budoucí povolání. Specifické cíle projektu byly zaměřené na vytvoření vzorového modulového vzdělávacího programu Step by step, vybudování nezbytného technického zázemí pro realizaci nového vzdělávacího programu v prostorách školy, pilotní ověření vzdělávacího programu, evaluaci výsledků pilotního ověření a šíření a propagaci výstupů a výsledků projektu. Všechny cíle, které jsme si v projektu stanovili, byly postupně splněny.

Již zmíněným vrcholem se stala závěrečná hodnotící konference, kde proběhlo důkladné zhodnocení veškerých projektových činností. Konference se zúčastnili, kromě zástupců nositele projektu (SPSOŠ a SOU o.p.s.) a partnera projektu (Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o.), zástupci sociálních partnerů školy, zástupce města Roudnice n. L., žáci zapojení do projektu a další široká veřejnost.

Celé dopoledne bylo věnované jednotlivým prezentacím přednášejících. Na zhodnocení projektových aktivit se podíleli nejen zástupci nositele a partnera projektu, ale i nezávislí školitelé spoluvytvářející modulový vzdělávací program Step by step, samotní žáci a sociální partneři školy. Všichni přednášející se shodli, že nově vytvořený vzdělávací program Step by step je dobrým příkladem, jak je možné zlepšit mezioborové vazby napříč studijními a učebními obory a umožnit tak žákům lepší odbornou a praktickou přípravu na budoucí povolání. Na závěr příjemně stráveného dopoledne připravili žáci školy pro všechny účastníky konference raut, který celou akci důstojně ukončil.

Projekt „Krok za krokem", který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky je u konce. Projektové aktivity na Podřipské škole ale pokračují prostřednictvím dalších projektů. Veřejnost se s nimi může seznámit na webových stránkách školy nebo například v Podřipském muzeu, kde probíhá do konce června výstava prací žáků v rámci mezinárodního projektu „Ukážu ti svoje město – mladí lidé provádí městy mladé", který byl podpořen Fondem malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe v programu Ziel 3/Cíl 3.

Autor: Ing. Zuzana Krausová, Ing. Kateřina HlaváčováSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena