tisk.png, 294B

Pro-Learn v Bergenu

Třetí pracovní schůzka mezinárodního projektu Pro-Learn se uskutečnila v norském městě Bergen. Již téměř rok běžící projekt má za cíl zlepšit vzdělávací metody ve vztahu k celoživotnímu učení v rámci celého života člověka. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika úrovní, které odpovídají vzdělávacím stupňům (mateřské školy - předškolní vzdělávání, primární - základní školství, sekundární - střední školství, vztah trhu práce a odborného - učňovského školství, tzv. 2. a 3. šance, interkulturní vzdělávání a celoživotní učení ve 3. věku).

Podřipská škola, resp. její dceřiná organizace občanské sdružení Interagent, je partnerem v projektu Pro-Learn a má zodpovědnost za oblast celoživotního učení ve vztahu odborného školství a trhu práce. V této oblasti zpracuje Podřipská škola kapitolu do projektového kompendia, kde se objeví sebrané zkušenosti, metody motivace nebo příklady dobré praxe. Kompendium pak bude sloužit jako návod pro majitele rozhodovacích pravomocí (úředníci, politikové, odborníci) i pro samotné učitele a vzdělávácí organizace.

Pro Podřipskou školu je účast v projektu velmi přínosná, protože se setkává s odlišnými přístupy v zemích s vyspělejšími vzdělávacími systémy, ale také ji projektové aktivity pomáhají s procesy v regionálním měřítku. Jde především o spolupráci se sociálními partnery, individualizace vzdělávacího procesu, zajištění kvality výuky nebo vyučování vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí absolventů. Podřipská škola má tedy velký prostor nejenom pro sbírání zkušeností, ale také pro jejich zpracování a následnou implementaci.

Projekt Pro-Learn kontinuálně pokračuje, další meeting je plánován na měsíc červen v Londýně. Pracovní porady jsou vždy malým vyvrcholením aktivit, kde jsou sumarizovány a dopracovávány úkoly týkající se jednotlivých etap života člověka a jeho vztahu k celoživotnímu učení.

Autor: Ing. Richard ČervenýSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena